“Een golf van solidariteit”, zo werd de grote opkomst omschreven van nieuwe initiatieven die sinds 2015 ontstonden in Nederland en in vele andere Europese landen rondom de opvang en inclusie van vluchtelingen in de samenleving. Terwijl er in de media vaak berichten waren waarbij angst en negatieve reacties de boventoon voerden, en er vanuit overheden en instituties vaak sprake was van handelingsverlegenheid en vertraagde actie in de opvang van vluchtelingen, ontstonden er gelijktijdig overal in Europa een nieuw soort burgerinitiatieven die buiten geijkte overheidsprogramma’s en formele diensten van opvang om, vluchtelingen een welkom probeerden te bieden. In het onderzoekproject Learning Crossroads for Refugee Inclusion brachten wij het Nederlandse veld van burgerinitiatieven rondom vluchtelingen in kaart en onderzochten we de betekenis van dit veld voor nieuwkomers, ook in relatie tot formele instituties. De bevindingen van het project hebben wij gepubliceerd in de eindrapportage “Samenwerken vanuit relationele autonomie: condities voor betekenisvolle samenwerking tussen burgerinitiatieven en lokale overheden voor inclusie van vluchtelingen in Nederland”. Het volledige rapport is hier te downloaden. Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de belangrijkste onderzoeksbevindingen.

In 2021- en 2022 hebben wij twee co-creatie bijeenkomsten gehouden me gemeentes en burgerinitiatieven, om meer inzichten te verzamelen rondom de (mogelijke) samenwerkingen tussen gemeentes en burgerinitiatieven – in het bijzonder in de context van de nieuwe Wet Inburgering en het beleid dat binnen deze context ontwikkeld is en geïmplementeerd wordt. Tijdens de bijeenkomsten hebben we Firoez Azarhoosh als gast uitgenodigd om te reflecteren op de gesprekken en discussies die tijdens de co-creatie bijeenkomsten ontstonden. Firoez – voor sommigen bekend als de ‘Profeet van de wijk’ – is een visionair figuur in het maatschappelijk veld in Amsterdam, onder anderen betrokken bij Educatief Centrum Oost, en heeft enorm veel ervaring met wijkinnovatie en participatie. In dit verslag lees je zijn reflecties op de tweede co-creatie bijeenkomst die in het kader stond van de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering, vanuit het perspectief van gemeentes.

Refugee Academy nodigt u uit voor een co-creatiebijeenkomst met als thema:

Wet Inburgering en samenwerking met maatschappelijke initiatieven: De aanpak van verschillende gemeentes naast elkaar.

Co-creatie bijeenkomst met gemeentes: 
Voor: Vertegenwoordigers van Nederlandse Gemeentes
Door: Refugee Academy (Vrije Universiteit) en Open Embassy
Datum: dinsdag 11 januari, van 14:30 tot 17:00
Locatie: Online, via Zoom.

In 2021- en 2022 hebben wij twee co-creatie bijeenkomsten gehouden me gemeentes en burgerinitiatieven, om meer inzichten te verzamelen rondom de (mogelijke) samenwerkingen tussen gemeentes en burgerinitiatieven – in het bijzonder in de context van de nieuwe Wet Inburgering en het beleid dat binnen deze context ontwikkeld is en geïmplementeerd wordt. Tijdens de bijeenkomsten hebben we Firoez Azarhoosh als gast uitgenodigd om te reflecteren op de gesprekken en discussies die tijdens de co-creatie bijeenkomsten ontstonden. Firoez – voor sommigen bekend als de ‘Profeet van de wijk’ – is een visionair figuur in het maatschappelijk veld in Amsterdam, onder anderen betrokken bij Educatief Centrum Oost, en heeft enorm veel ervaring met wijkinnovatie en participatie. In dit verslag lees je zijn reflecties op de eerste co-creatie bijeenkomst die in het kader stond van samenwerkingen vanuit het perspectief van burgerinitiatieven.

In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen,  op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan? Voor dit verhaal zijn wij in gesprek gegaan met Stichting KEIHAN, een Afghaans diaspora-initiatief gebaseerd in Leiden dat zich inzet om de positie van verschillende Afghaanse gemeenschappen in Nederland te versterken. Lees snel verder voor het verhaal van Stichting KEIHAN.

In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen,  op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan? Voor dit verhaal zijn wij in gesprek gegaan met Adel AlBaghdadi, oprichter van het in 2016 opgerichte WE Organization NL, een refugee youth-led initiatief dat zich focust op het tegengaan van xenofobie en het bouwen van bruggen voor inclusie. Lees snel verder voor het verhaal van WE Organization NL [Engelstalig].

Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit Amsterdam), Jeroen Kluck (Hogeschool van Amsterdam) en Hergen Spits (Universiteit van Amsterdam en Amsterdam UMC) ontvangen dit jaar de Impact Award 2021. De Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan gerenommeerde onderzoekers of onderzoeksgroepen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

In november 2021 en januari 2022 zijn twee co-creatie bijeenkomsten gehouden met/voor gemeentes in burgerinitiatieven, om meer inzichten te verzamelen rondom dit thema. In dit verslag, leest u de belangrijkste uitkomsten van de tweede bijeenkomst die we gehouden hebben op dinsdag 11 januari 2022. Met een groep van 12 vertegenwoordigers van gemeenten, en in samenwerking met Open Embassy, hebben we stil gestaan bij de nieuwe Wet Inburgering en zijn we gaan kijken welke nieuwe kansen de Wet biedt voor verbinding tussen gemeentes en het maatschappelijk veld. Allereerst waren drie gemeenteambtenaren uitgenodigd om middels een ‘vissenkom’-gesprek te delen hoe zij vormgegeven hadden aan het implementeren van de nieuwe Wet. Daarna zijn de deelnemers in Break-out Rooms uiteen gegaan om met een associatie-opdracht te kijken naar de associaties die gelegd worden met de termen “zelfredzaamheid”, “burgerinitiatief”, en “maatwerk”. Wat zijn verschillende kansen en uitdagingen van de nieuwe Wet? Hoe zijn gemeenteambtenaren omgegaan met de implementatie van de wet? En op welke vlakken kan er geleerd worden van elkaars ervaringen? Daarna zijn we als groep weer bij elkaar gekomen om in een plenaire sessie verder te reflecteren op wat er in de Break-out Rooms besproken was. Aan het einde van de bijeenkomst, deelde Firoez Azarhoosh zijn visie op de implementatie van de nieuwe Wet en hoe gemeentes daar vorm aan kunnen geven.

In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen,  op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan? Voor dit verhaal zijn wij in gesprek gegaan met Samen Hier, een groeiende community van inwoners  en organisaties die zich in hun stad of dorp samen inzetten voor een veilige overkomst, en de verwelkoming en begeleiding van mensen die vanuit hun thuisland zijn gevlucht. Lees snel verder voor het verhaal van Samen Hier.

In november 2021 en januari 2022 zijn twee co-creatie bijeenkomsten gehouden met/voor gemeentes in burgerinitiatieven, om meer inzichten te verzamelen rondom dit thema. In dit verslag leest u de belangrijkste uitkomsten van de eerste bijeenkomst, die we gehouden hebben op vrijdag 19 november 2021. Met een groep van 24 vertegenwoordigers van initiatieven en een paar vertegenwoordigers van gemeentes, stonden wij stil bij de uitdaging om van burgerinitiatieven die zich op een of andere manier moeten verhouden tot het formele systeem van gemeenten. Bij het samenwerken met gemeenten ervaren zij de druk om zich aan te passen aan de regels en verwachtingen van dit formele systeem. Wat gaat er verloren in dit proces? Daarnaast vroegen wij ons in deze bijeenkomst af hoe gemeenten openingen kunnen creëren voor initiatieven die minder goed aansluiten op het formele systeem: Wat voor mogelijkheden liggen hier?

In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen, op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan. In hun eerste blog deelde Refugee Team (www.refugeeteam.nl), hun dilemma over het vertalen van de maatschappelijke waarde van vluchtelingen naar een economisch ‘zichtbare’ waarde. In deze blogpost doet directeur Martijn Berghman een voorstel voor hoe we de Nederlandse samenleving toegankelijker kunnen maken voor vluchtelingen.

Wat is de waarde van burgerinitiatieven voor vluchtelingen en hoe maken we die waarde zichtbaar wanneer het vaak niet te vatten is in cijfers en direct meetbare resultaten? Om deze vragen te beantwoorden zijn wij voor dit project dieper in de verhalen binnen één initiatief gedoken. Samen met De Voorkamer en met hulp van storyteller en mede-oprichter van Mezrab Storytelling School Farnoosh Farnia en storyteller en performance coach Margo van de Linde hebben we de afgelopen tijd een serie storytelling workshops gehouden. Deelnemers van de Voorkamer hebben hun verhalen gedeeld over de betekenis van dit initiatief in hun leven. Van een aantal verhalen zijn video’s gemaakt door filmmaker Carl Asali waarin deelnemers en vertellers de verhalen op beeld delen.

In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen,  op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan? Voor deze blog zijn wij in gesprek gegaan met Marilou Evelo, oprichter van About a Jacket (www.aboutajacket.nl) een borduuratelier dat als laagdrempelige leer-en ontmoetingsplek functioneert voor vluchtelingenvrouwen uit Hoorn en omgeving. Lees snel verder voor het verhaal van About a Jacket.