Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk bij een gastgezin logeren. Takecarebnb is opgericht in 2015. De onafhankelijke not-for-profitstichting werkt met een klein bureau, een groep betrokken en deskundige vrijwilligers en zo’n 200 gastgezinnen, verdeeld over heel Nederland.

Mensen die in hun eigen land geen veilig bestaan meer hebben en noodgedwongen huis en haard moesten verlaten kunnen asiel aanvragen in Nederland. Deze vluchtelingen worden opgevangen in AZC’s (asielzoekerscentra), in afwachting van een verblijfsvergunning. Degenen die een ‘status’ krijgen om in Nederland te mogen wonen en werken, wachten vaak nog maandenlang in AZC’s op een woning. Deze centra zijn verspreid over het hele land, maar tegelijkertijd geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij: vluchtelingen komen in die periode beperkt in aanraking met de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.

Er zijn veel Nederlanders die willen helpen. Bijvoorbeeld door een vluchteling een tijdelijk thuis te bieden, in afwachting van een eigen huis. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) biedt een logeerregeling van maximaal drie maanden. 

Takecarebnb is in 2015 opgericht door Reinout de Kraker. Toen hij zelf een keer in een Airbnb verbleef, las hij over de weerstand onder delen van de bevolking tegen de komst van vluchtelingen. Zijn idee was simpel: als vluchtelingen logeren bij Nederlanders, leren beide partijen elkaar kennen. Van vreemden worden zij bekenden van elkaar. Hij enthousiasmeerde een hele groep vrijwilligers. In 2017 nam Takecarbnb afscheid van de pioniers en organisatoren van het eerste uur: Maya Crcic en Jonna Kleinsma, die met veel geestdrift Takecarebnb van een goed idee hebben opgebouwd tot een succesvolle startup.

Takecarebnb  koppelt op zorgvuldige wijze vluchtelingen en gastgezinnen. Zo draagt Takecarebnb bij aan het integratieproces van de vluchteling én biedt het gastgezinnen de mogelijkheid zich op een tastbare wijze in te zetten voor vluchtelingen. Sinds de oprichting in 2015 hebben 425 statushouders kunnen logeren bij een gezin in Nederland.

 

Takecarebnb gelooft dat:

  • wanneer mensen met elkaar in contact komen, angst verdwijnt en wederzijds begrip ontstaat;
  • het tijdelijk logeren van een statushouder bij een Nederlands huishouden het integratieproces bevordert;
  • contacten kunnen uitlopen in vriendschappen; de logeerperiode blijft nog lang positief doorwerken.