The story of rooted

Rooted was founded in 2023 by Noor Cornelissen to inspire people and societies to live a rooted life.  

Stimulance is een stichting die jongeren en ouders met een migratieachtergrond stimuleert om hun plek in de samenleving te vinden. In samenspraak met onze doelgroep ontwikkelen en voeren we uiteenlopende projecten uit op het gebied van: opvoedingsondersteuning, onderwijs, talentontwikkeling, emancipatie en participatie. We hebben een breed netwerk in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. 

Stichting de Nieuwe Buren voert voor een aantal arbeidsmarktgebieden in Noord Holland leerwerktrajecten uit voor statushouders van 27 jaar en ouder. Omdat deze leeftijdscategorie vanaf hun 30e geen studiefinanciering meer kan krijgen en veelal zelf werk moet zoeken, organiseert Stichting de Nieuwe Buren een praktijkopleiding voor de bouw, infra (glasvezel) en metaal (metaalbewerker/lasser).

Cultuur in Harmonie is een dynamische organisatie die zich bezighoudt met integratievraagstukken in de breedste zin van het woord. Ons streven is om de kloof tussen verschillende culturen te verkleinen en daarmee bij te dragen aan een harmonieuze samenleving. Ons team bestaat uit verschillende specialisten met een migratie-achtergrond, hoofdzakelijk afkomstig uit Eritrea, Ethiopië (Oost-Afrika) en het Midden Oosten.

IamNL Is een startup voor Statushouders. Onze missie “ik doe mee in Nederland” en we gaan voor het creëren van een ruimte waar mensen zich veilig en gezien voelen, waardoor zij in beweging komen richting inburgering en werk. IamNL is een sociale onderneming. De startup is gefinancierd met behulp van een Social   Impact Bond die tot stand is gebracht door IncluSif bv. Ons eerste project doen we in samenwerking met de Gemeente Veldhoven. Kernteam van IamNL wordt gevormd door Ineke Hurkmans en Suzanne Weterings die vanuit moederorganisatie Jump Movement BV het programma bouwden.

IN MY BACKYARD (IMBY) is in de zomer van 2017 opgericht, omdat we zagen dat het voor statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – die net nieuw in Amsterdam zijn moeilijk is om met Nederlanders in contact te komen.

RFG Magazine wil journalisten die vanuit een (levens)bedreigende situatie in hun land van herkomst naar Nederland gevlucht zijn, helpen om hier hun beroep voort te zetten. We zijn ervan overtuigd dat deze groep gevluchte professionals een waardevolle bijdrage kan leveren aan de Nederlandse journalistiek. Het project is in 2017 gestart als een samenwerking tussen journalistiek freelancerscollectief De Coöperatie en stichting ONfile. Sinds begin 2021 is RFG Magazine een onafhankelijke stichting.

WE Organization NL is a refugee-youth-led initiative established in 2016. WE is actively developing various projects in order to tackle Xenophobia, build bonds and promote social inclusion. WE organization is committed to breaking barriers & building bridges through the power of dialogue and ‘understanding through interaction’.

Wij bieden nieuwkomers weer nieuw perspectief!
Talents for the Netherlands heeft als missie bedrijven toegang te geven tot het hoogwaardig arbeidspotentieel van nieuwkomers dat, door hun achtergrond als vluchteling, veelal buiten de reguliere arbeidsmarkt valt.

Iedereen heeft het recht om zich waar ook ter wereld, naar eigen keuze en in veiligheid, te vestigen. Vanuit dit motto werkt de Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden dan ook, zonder geldig verblijfsdocument in Nederland wonen.

OpenEmbassy zorgt dat nieuwkomers zinnig, waardig en vlot hun weg kunnen vinden in Nederland. Ons doel: een ontvankelijker samenleving en rechtvaardiger integratie- en inburgering systeem voor nieuwkomers in Nederland. 

Thuis in Haarlem zoekt Haarlem-maatjes en koppelt ze aan statushouders. Een Haarlem-maatje is een vrijwilliger die een vluchteling, die pas in Haarlem woont, helpt zijn/haar weg te vinden in de stad en in de Nederlandse samenleving. Maatjes krijgen ondersteuning van Thuis in Haarlem en kunnen bij de coördinator terecht met vragen.