In deze blogreeks ‘Verhalen van burgerinitiatieven’ delen initiatieven hun ervaringen rondom inclusie van vluchtelingen in Nederland. Door de verschillende verhalen van initiatieven samen te brengen, willen we een ruimte creëren waar initiatieven ervaringen met elkaar kunnen delen,  op hun eigen manier en in hun eigen woorden. Wel stellen wij hiertoe een aantal vragen: Tegen welke problemen of uitdagingen lopen zij aan binnen hun initiatief? Wat zijn geleerde lessen uit het verleden, en waar liggen kansen in de toekomst? Wat betekent inclusie voor deze initiatieven en hoe geven zij hier vorm aan? Voor dit verhaal zijn wij in gesprek gegaan met Stichting KEIHAN, een Afghaans diaspora-initiatief gebaseerd in Leiden dat zich inzet om de positie van verschillende Afghaanse gemeenschappen in Nederland te versterken. Lees snel verder voor het verhaal van Stichting KEIHAN.

“Als een diaspora-initiatief dat geworteld en ingebed is in de Afghaanse gemeenschappen, en dat tegelijkertijd wegwijs is in de Nederlandse samenleving, neemt Stichting KEIHAN een unieke positie in wanneer het aankomt op het inclusiever maken van de Nederlandse samenleving voor vluchtelingen met een Afghaanse achtergrond. De meerwaarde van deze unieke positie wordt echter vaak niet gezien door andere organisaties.

Een recent voorbeeld waaruit de meerwaarde van ons als diaspora-initiatief blijkt, is de manier waarop wij betrokken zijn bij campagnes om de vaccinatiegraad in Afghaanse gemeenschappen tegen het coronavirus omhoog te krijgen. In de Verenigde Staten zie je dat veel van dit soort projecten al ontwikkeld zijn. Minderheidsgroepen laten zich daar minder snel vaccineren, omdat ze soms minder goed geïnformeerd zijn over de laatste ontwikkelingen rondom het virus, de pandemie en het zorgsysteem. Daar hebben ze nu projecten ontwikkeld waarbij mensen met dezelfde achtergrond – die dus zelf ook onderdeel uitmaken van de gemeenschap – de buurten ingaan om daar in kerken, moskeeën of op scholen gesprekken aan te gaan met de mensen uit die groepen. Door deze gesprekken zie je nu dat de vaccinatiecijfers aan het stijgen zijn. Op dit moment zijn wij bezig met het opzetten en uitvoeren van vergelijkbare projecten hier in Nederland , om zo de vaccinatiegraad onder Afghaanse vluchtelingen of mensen met een Afghaanse achtergrond te verhogen.

Je ziet dus dat wij op zo’n manier als diaspora-initiatief een cruciale rol kunnen spelen bij het integreren van Afghaanse gemeenschappen in Nederland en tegelijkertijd de Nederlandse samenleving meer inclusief kunnen maken voor deze groepen. Maar we merken ook dat de samenwerking en communicatie met andere organisaties die zich bezighouden met de inclusie van vluchtelingen in Nederland nog erg verbeterd kan worden. Er wordt geregeld een beroep op ons gedaan door bijvoorbeeld het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en VluchtelingenWerk Nederland. Het zou mooi zijn als soortgelijke organisaties in de toekomst de expertise en kennis van diaspora groepen vaker benutten. We merken dat asielzoekerscentra lastig toegankelijk zijn voor diaspora-initiatieven als Stichting KEIHAN, terwijl we juist bij de begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen, direct bij aankomst in Nederland, zo’n belangrijke rol kunnen spelen. In het bijzonder omdat wij als diaspora-initiatief kennis hebben van de geleefde ervaringen van vluchtelingen. We spreken hun taal en kennen de cultuur.

 

We merken dat asielzoekerscentra lastig toegankelijk zijn voor diaspora-initiatieven als Stichting KEIHAN, terwijl we juist bij de begeleiding en ondersteuning van vluchtelingen, direct bij aankomst in Nederland, zo’n belangrijke rol kunnen spelen. In het bijzonder omdat wij als diaspora-initiatief kennis hebben van de geleefde ervaringen van vluchtelingen. We spreken hun taal en kennen de cultuur.

 

We kunnen bijvoorbeeld (medische) voorlichtingsprogramma’s opzetten of psychologische ondersteuning bieden, juist omdat veel mensen die betrokken zijn bij ons initiatief ook een medische achtergrond hebben. We zien dat er in Nederland een enorm tekort is aan psychologische hulp en ondersteuning. Dit geldt voor iedereen, maar jongeren met een vluchtachtergrond dreigen nog sneller buiten de boot te vallen. Hier kunnen wij als diaspora-initiatief goed op inspelen. Of neem bijvoorbeeld minderjarige vluchtelingen. Zij worden ineens losgelaten wanneer zij 18 jaar zijn geworden en al een paar jaar in Nederland verblijven. Dit zijn kwetsbare groepen die dan ineens uit het oog verdwijnen. Laatst hadden we een gesprek met een hulporganisatie om meer aandacht te vragen voor dit probleem, en hoe wij deze groepen kunnen helpen.

Daarnaast zijn er enorm veel diaspora-initiatieven die in meer of mindere mate actief zijn in Nederland. Alleen al voor Afghaanse gemeenschappen zijn er ruim negentig initiatieven die zich bezighouden met de inclusie van deze groepen in de samenleving. Zij kunnen een enorm belangrijke rol spelen, van het organiseren van informele bijeenkomsten en ontmoetingen tot het begeleiden van vluchtelingen of het ontwikkelen van beleid. Maar dan moeten ze wel door andere organisaties gezien worden. Ze moeten dan wel meer zeggenschap en eventueel een coördinerende rol krijgen bij de ondersteuning van vluchtelingen. Juist op deze manier kunnen Afghaanse vluchtelingen gemakkelijker aansluiting vinden in de Nederlandse maatschappelijk, en maak je tegelijkertijd Nederland meer inclusiever voor deze groep.

Van andere (diaspora-)initiatieven zouden wij graag willen weten hoe zij hun zichtbaarheid voor andere vluchtelingenorganisaties vergroten. Lopen zij tegen dezelfde uitdagingen aan? Waar zien zij kansen en mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingen? Hoe zorgen zij ervoor dat andere organisaties uiteindelijk de kennis, expertise en ervaringen van diaspora-organisaties herkennen?"

 

Hoe vergroten andere (diaspora-)initiatieven) hun zichtbaarheid voor andere vluchtelingenorganisatie? Waar zien zij kansen en mogelijkheden voor toekomstige samenwerkingen? Hoe zorgen zij ervoor dat andere organisaties uiteindelijk hun kennis, expertise en ervaringen herkennen?

 

Onlangs vierde Stichting KEIHAN haar 15e verjaardag. Bekijk in onderstaande video wat zij in al die jaren hebben kunnen betekenen.

 

Learning Crossroads for Refugee Inclusion

Dit verhaal is onderdeel van een serie blogs waarbij we betrokkenen van burgerinitatieven uitnodigen deze website te gebruiken als platform om te reflecteren op hun werk en hun eigen ervaringen, uitdagingen en de kansen en mogelijkheden die zij zien met betrekking tot inclusie van vluchtelingen te delen met een breder publiek. Meer weten over Stichting KEIHAN? Bekijk dan hun profielpagina op deze website. Heb je zelf een interessant verhaal dat je met een breder publiek wilt delen? Neem dan contact met ons op! We maken graag ruimte voor jouw verhaal.