Na 2015 is enorm veel energie losgebarsten in de Nederlandse samenleving. De komst van veel vluchtelingen heeft niet alleen angst losgemaakt, maar ook geleid tot een ongekende beweging van solidariteit en inzet van mensen die vluchtelingen gastvrij wilden ontvangen en ondersteunen in hun landing in de Nederlandse samenleving. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder, en veel organisaties die na 2015 ontstonden zijn nog steeds bezig om meer duurzame vormen van support te vinden. Het is tijd om ons af te vragen hoe de maatschappelijke kracht van deze initiatieven geborgd kan worden en wat we kunnen leren uit de ervaringen die zijn opgedaan. In een tijd waarin maatschappelijke spanning en negatieve gevoelens ten aanzien van migratie en diversiteit veelvuldig in de samenleving aanwezig zijn, is de behoefte aan ‘onorthodoxe’ positieve verbindingen in een context van verschil niet alleen urgent voor nieuwkomers, maar juist ook voor mensen die al langer in Nederland wonen.

Ben je onderdeel van een vrijwilligersorganisatie of andere initiatief initiatief die zich inzet voor vluchtelingen? Wil je graag aansluiten bij ons project of vermeld worden op deze website? Neem contact met ons op!

“Learning Crossroads for Refugee Inclusion” is een project van de Refugee Academy. Het betreft een leertraject dat participatieve methodes benut om burgerorganisaties te helpen verduurzamen en een platform te creëren waarin zij van elkaar kunnen leren, gevoed door bestaande wetenschappelijke kennis en door de bijdrage van ervaringsdeskundigen die zelf een vluchtelingenachtergrond hebben. In dit project verbinden wij burgerinitiatieven met elkaar, en formuleren wij gezamenlijk werkbare condities en acties die inclusie van vluchtelingen in de praktijk mogelijk maken. In deze leertrajecten staat co-creatie van academische, professionele en lokale kennis centraal. Concreet gaat het om: leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, onderzoeken van dilemma's en leren vanuit wetenschappelijke inzichten. Wij willen burgerinitiatieven meer inzicht geven in experimentele routes en condities die ruimte kunnen bieden aan nieuwkomers om bij te dragen aan de ontvangende samenleving, en hoe zij deze condities en routes vorm kunnen geven binnen het eigen initiatief. Ook reflecteren we samen op hoe initiatieven zich zelf op een duurzame manier kunnen positioneren in het veld.

 

Over de website

De website is een dynamische omgeving die voortduren aangevuld wordt met nieuwe initiatieven. Op dit moment maken 113 burgerinitiatieven, verdeeld over 178 locaties door heel Nederland, al onderdeel uit van de website. De komende maanden worden waarschijnlijk nog 50 tot 60 nieuwe initiatieven aan de website toegevoegd.

De website vormt een platform waar verhalen samenkomen, ervaringen uitgewisseld worden, en van waaruit gekeken kan worden naar nieuwe, soms onorthodoxe manieren om de Nederlandse samenleving inclusiever te maken voor vluchtelingen en nieuwkomers. 

De nieuwe website heeft drie belangrijke, interactieve onderdelen: de kaart, een tabeloverzicht, en de verhalen-pagina.   

  • De dynamische en interactieve kaart biedt een globaal overzicht van wat er waar door wie georganiseerd wordt in Nederland. In de zoekmachine kan er onder meer gefilterd worden op relevante thema’s of doelgroepen.
  • Het tabeloverzicht biedt verschillende inzichten in de verscheidenheid aan initiatieven die door het gehele land opgezet zijn. In de tabel is het mogelijk om - net zoals bij de kaart - te bladeren door het diverse aanbod van burgerinitiatieven die zich bezig houden met inclusie van vluchtelingen. Daarnaast is het ook mogelijk om door te klikken naar de profiel-pagina van ieder initiatief, waar meer achtergrondinformatie over hen gevonden kan worden. Hier vertellen de initiatieven onder meer zelf over hun eigen ontstaansgeschiedenis, recente ontwikkelingen en hun visies op de toekomst.
  • Het derde belangrijke onderdeel van de website is de verhalen-pagina. Hier zijn verschillende verhalen te vinden over de uiteenlopende kansen, mogelijkheden, maar ook uitdagingen, voor burgerinitiatieven die zich bezig houden met inclusie van vluchtelingen.

Verder is er op onze website natuurlijk ook meer informatie te vinden over het onderzoeksproject, de verschillende onderzoeksrapporten en andere teksten die vanuit het project gepubliceerd zullen worden, en de verschillende teamleden achter het project.

 

Lees meer