Initiatieven op het gebied van Refugee Inclusion

Deze pagina geeft een overzicht van alle burgerinitiatieven en sociale ondernemingen in Nederland die betrokken zijn bij de inclusie van vluchtelingen en nieuwkomers in de samenleving. Met dit overzicht proberen wij meer inzicht te krijgen in de verscheidenheid aan initiatieven die door het gehele land opgezet zijn. Zo kijken wij niet alleen naar de manieren waarop zij een collectieve aanvulling vormen op het huidige aanbod vanuit formele, geïnstitutionaliseerde organisaties als gemeentes, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), of grote non-gouvernementele organisaties (NGO’s), maar willen we juist ook de verschillende kansen en uitdagingen waartegen deze initiatieven aanlopen in kaart brengen.

Elk initiatief heeft ook haar eigen profielpagina waarin u meer achtergrondinformatie kunt vinden over het initiatief. Klik op de naam van het initiatief om door te gaan naar de profielpagina.

Ontbreekt uw initiatief nog in ons overzicht? Neem dan gerust contact met ons op: refugee.academy.fsw@vu.nl

Initiatief Plaats Netwerk Thema Doelgroep Scope

About a Jacket

About a Jacket is een initiatief dat creatie en integratie verbindt. Vier ochtenden in de week komt een groep vrouwen met een vluchtelingenachtergrond samen om te borduren in Hoorn. Dit doen ze onder leiding van Marilou Evelo, waarbij ze worden begeleid door vrijwilligers, zoals taalcoaches. De vrouwen komen uit conflictgebieden uit Oost-Afrika en (centraal) Azië en hebben allemaal hun eigen verhaal. Tijdens het borduren oefenen ze samen hun Nederlandse taal en praten ze over alledaagse dingen. In een ongedwongen setting en in een veilige omgeving. Dit is dé manier om hen uit een sociaal isolement te halen en te houden. Ze hebben een doel en werken samen aan mooie projecten. De jasjes en andere kledingstukken en accessoires die ze borduren, zijn te koop via de website.
https://www.aboutajacket.nl
Hoorn en omgeving [Leerwerktrajecten] [Taallessen] [Nederlands] [Campagnes] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Netwerken] [Workshops] [Vrijwilligerswerk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] regionaal

Amsterdam City Rights

Amsterdam City Rights is een team van ongedocumenteerde en gedocumenterde Amsterdammers en ondersteunt initiatieven voor en door ongedocumenteerden in de stad. De mensen van Amsterdam City Rigths informeren de stad, komen op voor de rechten van ongedocumenteerde stadgenoten en is een platform om elkaar te ontmoeten en te informeren.
https://www.amsterdamcityrights.org/
Amsterdam [Belangenbehartiging] [Campagnes] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Counseling] [Netwerken] [Workshops] [Advies] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Mensenrechtenverdedigers] [Vluchtelingenkunstenaars] [Ongedocumenteerde mensen] lokaal

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC)

Stichting Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) is een vrijwilligersorganisatie. Taal verbindt, dat is ons motto. Onze missie is om anderstalige geïsoleerde vrouwen Nederlands te leren en hen zo op weg te helpen. Dat doen we met de inzet van vrijwilligers. Zij geven als ‘buurvrouw’ les aan huis. Elke week komt er een vaste vrijwilliger bij de lesnemer thuis. Het leren van de Nederlandse taal verlaagt de drempel om (later) deel te nemen aan Nederlandse les in groepjes en door het persoonlijke contact met de vrijwilliger groeit het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.
https://www.abcamsterdam.org/
Amsterdam [Taallessen] [Nederlands] [Ondersteuning] [Trainingen] [Vrijwilligerswerk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Gemeentes] [Vrouwen] [Ongedocumenteerde mensen] lokaal

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

ASKV/Steunpunt Vluchtelingen biedt juridische en maatschappelijke hulpverlening en dagbestedingstrajecten aan ongedocumenteerde vluchtelingen, en helpt aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties.
https://www.askv.nl/
Amsterdam [Educatie] [Juridische hulp] [Maatschappelijke hulp] [Leerwerktrajecten] [Taallessen] [Campagnes] [Mediation] [Ongedocumenteerde vluchtelingen] [LHBT+-vluchtelingen] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Gezinnen] lokaal

Basic Rights

Basic Rights is een online portal voor mensen zonder verblijfsvergunning, waar zij relevante informatie kunnen vinden om in Nederland te overleven. De site is meertalig: momenteel in het Nederlands, Frans en Engels.
https://www.basicrights.nl
Online [Informatieverstrekking] [Tolken] [Ongedocumenteerde vluchtelingen] online

Beste Nieuwkomer

Beste Nieuwkomer is van mening dat vluchtelingen een verrijking zijn voor de samenleving. Beste Nieuwkomer wil een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming over vluchtelingen om de kloof tussen vluchtelingen en de samenleving te verkleinen. Dit doen zij onder andere met inspirerende verhalen van nieuwkomers en het organiseren van een Award Show.
https://bestenieuwkomer.nl
Amsterdam [Campagnes] [Awards show] [Vertalen] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] online

Blauwe Huis/Stichting Veranders

Het Blauwe Huis is een samenwerking tussen stichting Veranders en Vluchtelingenwerk met als doel om hier een activiteitencentrum te realiseren vooral voor statushouders uit de wijk.
https://www.facebook.com/StichtingVeranders/
Indische Buurt (Amsterdam) [Ondersteuning] [Werk] [Statushouders] lokaal

BOOST Amsterdam

BOOST Amsterdam is een ontmoetingsplek van vluchtelingen en buurtbewoners waar taal- en conversatielessen worden gegeven, samen wordt gesport, workshops, dialoog, lezingen en muziekoptredens georganiseerd worden.
https://boostamsterdam.nl/
Amsterdam Breakfast Club
[Educatie] [Zorg] [Taallessen] [Nederlands] [Informatieverstrekking] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Tijdelijke huisvesting] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Ongedocumenteerde mensen] lokaal

Boost Arnhem

Boost Arnhem is een ontwikkeling/ontmoetingscentrum in Arnhem. Het is een “veilige plek” voor integratie. Vanuit de kracht en de motivatie van vluchtelingen zelf is deze plek gerealiseerd waar de vluchtelingen in een veilige, informele omgeving zelf de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor integratie door middel van een divers aantal activiteiten. Daarnaast ondersteunt Boost Arnhem bij het toeleiden naar werk.
https://www.boostarnhem.nl
Arnhem [Educatie] [Zorg] [Taallessen] [Nederlands] [Informatieverstrekking] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Opvang] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] lokaal

Buddy Film Foundation

Buddy Film Foundation is in 2017 opgericht door actrice Dewi Reijs, regisseur Dennis Overeem en producent In-Soo Radstake. De stichting fungeert als startloket en podium voor gevluchte professionele filmmakers en creatieven en wil hen middels workshops, coaching, concrete filmprojecten helpen naar betaald werk. De afgelopen 3 jaar hebben ruim 150 gevluchte filmmakers en creatieven, uit ongeveer 12 verschillende landen, zich bij ons aangesloten. Onder hen zijn acteurs en actrices, maar ook regisseurs, producenten, geluidsmannen en vrouwen, make-up artists, editors, scenarioschrijvers etc.
https://www.buddyfilmfoundation.com/
Nederland [Educatie] [Nederlands] [Ondernemerschap] [Netwerken] [Workshops] [Advies] [Projectontwikkeling] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [Financiering] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Syrische gemeenschappen] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] nationaal

Buddy to Buddy

Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen. Dit doen ze door betrokken inwoners aan vluchtelingen te koppelen.
https://buddytobuddy.nl
Zutphen; Breda; Utrecht; Arnhem; Apeldoorn; Bronkhorst; Amersfoort; Wageningen [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] regionaal

Chatterbox

Chatterbox biedt online taalonderwijs voor professionals en organisaties, mogelijk gemaakt door vluchtelingen.
https://www.chatterbox.io/
Online [Taallessen] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] online

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE)

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) zet zich in voor mensen uit een vluchtsituatie die in Ede zijn komen wonen. Dit doen ze door het organiseren van activiteiten, het koppelen van vraag en aanbod bij hulpvragen én door het aanbieden van maatjestrajecten. Want CVVE gelooft in de kracht van relatie. Ze zetten zich in voor een samenleving waarin Edenaren en nieuwkomers onderdeel zijn van elkaars leven.
https://www.cvvede.nl
[Ondersteuning] [Ontmoeting] [Netwerken] [Vrijwilligerswerk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Jongeren] lokaal

Cultuur in Harmonie

Cultuur in Harmonie is een organisatie die zich bezighoudt met integratievraagstukken in de breedste zin van het woord. Ons streven is om de kloof tussen verschillende culturen te verkleinen en daarmee bij te dragen aan een succesvolle participatie en harmonieuze samenleving. Ons team bestaat uit verschillende (cultuur) specialisten met een migratie-achtergrond, hoofdzakelijk afkomstig uit Eritrea, Ethiopië (Oost-Afrika) en het Midden Oosten.
https://cultuurinharmonie.nl/
Nederland [Educatie] [Belangenbehartiging] [Maatschappelijke hulp] [Campagnes] [Ondersteuning] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Counseling] [Vertalen] [Netwerken] [Workshops] [Advies] [Projectontwikkeling] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Gemeentes] [Vrouwen] [Bedrijven] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Gezinnen] nationaal

De Voorkamer

De Voorkamer is een platform dat de verschillende persoonlijkheden en talenten promoot van mensen die nieuw zijn in Utrecht. Met de missie om nieuwkomers en bewoners in Utrecht te verbinden en bij te dragen aan een meer samenhangende en inclusieve samenleving, organiseert De Voorkamer veel projecten en evenementen, van concerten tot filmavonden, taalcafé's, jamsessies en samen koken en eten.
https://devoorkamer.org/
Utrecht [Taallessen] [Nederlands] [Ontmoeting] [Arabisch] [Netwerken] [Huisvesting] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] lokaal

DelftseBuur

Bij DelftseBuur helpen buurtbewoners nieuwkomers met inburgeren doormiddel van een buddy-systeem
https://www.delftsebuur.nl
Delft [Ontmoeting] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] lokaal

DELITELABS

DELITELABS’ missie is nieuwkomers in staat te stellen gebruik te kunnen maken van hun war potentieel en hun eigen weg naar sociale en economische onafhankelijkheid vorm te geven. Dit doen zij doormiddel van een breed aanbod van ondernemerschap trainingen welke zij in samenwerking met lokale gemeente, bedrijven en de business community vormgeven. In hun trainingen trainen ze deelnemers in de ontwikkeling van ondernemende kennis vaardigheden, de mindset en het proces, waarbij ondernemerschap zowel een doel maar zeker ook een middel is. Een middel waarmee vanuit eigen motivatie, eerder opgedane kennis en ervaring deelnemers zelf regie kunnen gaan nemen over een duurzame route naar integratie. Samen met betrokken partijen bouwen zij stap voor stap naar een inclusievere samenleving.
http://delitelabs.com/
Amsterdam, Rotterdam, Enschede Breakfast Club
[Ondernemerschap] [Trainingen] [Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] nationaal

DMIT (Dutch Migrants Integration Teams)

DMIT (Dutch Migrants Integration Teams) is een jonge ambitieuze organisatie die zich o.a. laat inspireren door een Arabisch en Eritrees expert team. Deze expert teams werken samen met DMIT. Met deze kennis en netwerken, kunnen ze als organisatie ervoor zorgen dat statushouders beter en zelfstandiger kunnen integreren.
https://www.dmit.nl/
Overijssel [Ondersteuning] [Counseling] [Mediation] [Tolken] [Vertalen] [Workshops] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] regionaal

Dreamcatchers Nederland

Stichting Dreamcatchers Nederland organiseert samen met een netwerk van vrouwelijke vrijwilligers individuele Droomdagen voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond.
https://dreamcatchers-nederland.nl
Nederland [Ontmoeting] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] online

Dreaming of Syria

Dreaming of Syria organiseert veel evenementen zoals workshops en Dabke Nights.
http://dreamingofsyria.nl/
Utrecht [Ontmoeting] [Syrische gemeenschappen] lokaal

Duizend1, arbeidsbureau voor statushouders

Duizend1 helpt nieuwe Nederlanders aan het werk en opent deuren bij bedrijven voor hen. Wij coachen al onze kandidaten en zorgen dat de arbeidsrelatie een succes wordt.
https://duizend1.nl/en/home/
Haarlem, Amsterdam, Haarlemmermeer, Velsen [Werk] [Netwerken] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] regionaal

Edu4u

Edu4u biedt weekendcursussen en examentrainingen aan in de bèta-vakken en Nederlands en Engels. Hun cursussen bereiden de studenten voor op landelijke toelatingsexamens van vele HBO en universitaire studies. Naast de cursussen bieden zij ook begeleiding op maat aan.
https://edu4u.nl/
Amsterdam [Educatie] [Belangenbehartiging] [Maatschappelijke hulp] [Leerwerktrajecten] [Taallessen] [Nederlands] [Campagnes] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Arabisch] [Trainingen] [Counseling] [Vertalen] [Netwerken] [Engels] [Workshops] [Advies] [Projectontwikkeling] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Jongeren] [Gemeentes] [Vrouwen] [Bedrijven] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Gezinnen] [Ongedocumenteerde mensen] nationaal

EMEN European Migrant Entrepreneurship Network

EMEN beoogt de oprichting, de verbetering en de bredere verspreiding van steunregelingen voor migrantenondernemers te ondersteunen om migranten te helpen zelfstandig te worden en een succesvolle onderneming op te bouwen.
http://emen-project.eu/
Nederland [Ondernemerschap] [Netwerken] [Migranten] nationaal

Enterstart

EnterStart biedt ondersteuning aan ondernemende nieuwkomers en personen met een migratie achtergrond die een duurzame onderneming willen opzetten. Op basis van de kennis, ervaring, voortgang en behoeften van de aspirant ondernemers en starters biedt EnterStart dienstverlening op maat, zoals training, groepscoaching en 1-op-1-coaching.
https://enterstart.nl/
Den Haag [Ondersteuning] [Trainingen] [Netwerken] [Projectontwikkeling] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] nationaal

Forward Incubator

Forward Incubator heeft zich gericht op het ontwikkelen van een effectieve, op maat gemaakte en persoonlijke benadering van ondernemerschapsprogramma's voor nieuwkomers. Ze willen in de eerste plaats de talenten, ambities en vaardigheden van nieuwkomers ontwikkelen om economisch onafhankelijk te worden.
https://forwardincubator.com/
Amsterdam; Rotterdam Breakfast Club
[Ondersteuning] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] regionaal

friend4friend

Friend4friend koppelt jonge statushouders met jonge Nederlanders om in duo’s of meertallen aan de slag te gaan voor de samenleving. Friend4friend wil hiermee aan jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar een positieve ervaring bieden waar ze met plezier op terug kunnen kijken. Jongeren, die elkaar anders niet zo snel ontmoeten, trekken een half jaar lang gemiddeld 4 uur per week met elkaar op en leren elkaar kennen door samen vrijwilligerswerk te doen. Friend4friend geeft aan alle jongeren de kans om hun netwerk te vergroten met personen buiten het eigen netwerk, van betekenis te zijn voor anderen en de samenleving, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en keuzes te maken voor de toekomst. Friend4friend is een initiatief van de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland (OSMA) in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd.
https://friend4friend.nl/
Amstelland, gemeente Haarlemmermeer, Alkmaar en omgeving, Hoorn en omgeving; Hilversum en omgeving en gemeente Súdwest-Frylân en omgeving. [Taallessen] [Ontmoeting] [Vrijwilligerswerk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Syrische gemeenschappen] [Jongeren] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] nationaal

Gastgezin voor een Vluchteling

Gastgezin voor een Vluchteling wil betekenisvolle en liefdevolle relaties stimuleren tussen Nederlanders en vluchtelingen.
https://www.gastgezinvoorvluchteling.nl/
Apeldoorn/Netherlands [Ontmoeting] [Tijdelijke huisvesting] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] nationaal

Gezellig Nijmegen

Gezellig Nijmegen is een buurthuis waar Nederlanders en nieuwkomers elkaar ontmoeten en activiteiten ondernemen.
http://gezellignijmegen.nl
Nijmegen [Ontmoeting] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] lokaal

Hackyourfuture

HackYourFuture is een programmeerschool voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. In 7 maanden leiden zij hun studenten op tot software developer of software testers en helpen ze daarna aan hun eerste baan. HackYourFuture heeft inmiddels 150+ mensen aan hooggeschoold en duurzaam werk geholpen.
https://www.hackyourfuture.net/
Nederland [Leerwerktrajecten] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Trainingen] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Gemeentes] [Vrouwen] [Bedrijven] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] nationaal

Harriet Tubman Huis

Het Harriet Tubman Huis is een kleinschalige, tijdelijke opvang voor ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen.
https://www.harriettubmanhuis.nl/
Amsterdam-Zuidoost [Educatie] [Belangenbehartiging] [Juridische hulp] [Maatschappelijke hulp] [Taallessen] [Nederlands] [Ondersteuning] [Counseling] [Mediation] [Vertalen] [Tijdelijke huisvesting] [Opvang] [Huisvesting] [Advies] [Vrijwilligerswerk] [Financiering] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Jongeren] [Vrouwen] [Gezinnen] [Ongedocumenteerde mensen] lokaal

Het Begint met Taal

Het Begint met Taal is het landelijke netwerk van taalcoachorganisaties.
https://www.hetbegintmettaal.nl
Nederland [Educatie] [Taallessen] [Nederlands] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] nationaal

Huize Agnes

Huize Agnes biedt tijdelijk opvang en begeleiding aan vrouwen zonder geldige verblijfspapieren en hun kinderen.
https://www.huizeagnes.nl/
Utrecht [Maatschappelijke hulp] [Ondersteuning] [Opvang] [Ongedocumenteerde vrouwen] lokaal

Humanity Cab

Humanity Cab is een bedrijf dat via de fietstaxi (Eritrese) statushouders een plek midden in de samenleving geeft.
http://www.humanitycab.nl/
Den Haag en omstreken [Ondersteuning] [Ondernemerschap] [Eritrese gemeenschappen] regionaal

IamNL startup voor statushouders

In de startup van IamNL gaan statushouders aan het werk met hun missie 'Ik doe mee in Nederland'. Dat betekent dat zij willen inburgeren en werken. Met de eerste groep creëerden IamNL een besparing van 924 maanden uitkering door duurzame banen te vinden. Eveneens burgerde 82% van de statushouders binnen 3 jaar in.
http://www.iamnl.nu
Nederland [Taallessen] [Betaald werk] [Statushouders] nationaal

Implacement

Implacement traint en coacht deelnemers die stappen willen zetten op de participatieladder en/of in de arbeidsmarkt.
https://www.implacement.nl
Amsterdam; Hoofddorp; Uithoorn [Educatie] [Trainingen] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] regionaal

IN MY BACKYARD

IN MY BACKYARD (IMBY) is in de zomer van 2017 opgericht. Het doel van IMBY is: vluchtelingen die in Amsterdam zijn komen wonen in contact brengen met hun Nederlandse buurtgenoten, zodat Nieuwkomers echt onderdeel worden van onze samenleving en hier goed kunnen functioneren, Nederlandse buurtgenoten meer verbinding voelen en de sociale cohesie wordt vergroot.
https://www.inmybackyard.nl/
Amsterdam Breakfast Club
[Ontmoeting] [Statushouders] [Nederlanders] lokaal

Incluusion

Utrecht University’s Incluusion is aimed at students with refugee backgrounds who are currently 'on hold' in emergency shelters or refugee centers and at students who already have a refugee status. It offers newcomers the opportunity to participate for free in all kinds of courses offered by Utrecht University. Refugees with academic backgrounds and proper levels of English are more than welcome to apply.
https://www.uu.nl/incluusion
Utrecht [Educatie] [Leerwerktrajecten] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] nationaal

Jude Foundation

Jude Foundation organiseert verschillende ontmoetingen en activiteiten, waar mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens deze ontmoetingen kunnen zij de Nederlandse taal leren, nieuwe vrienden maken en hun eigen talenten ontwikkelen.
https://judefoundation.nl
Huizen [Ontmoeting] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Vrouwen] [Vrouwen met verschillende culturele achtergronden] lokaal

Justice and Peace

Justice and Peace Netherlands is een non-profit organisatie gevestigd in Den Haag die zich inzet voor het verdedigen en bevorderen van respect voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, wereldwijd en in Nederland. Tegenwoordig concentreren hun projecten zich op twee hoofdthema's: de bescherming en integratie van vluchtelingen en de bescherming en veiligheid van mensenrechtenactivisten
https://www.justiceandpeace.nl/
Den Haag [Ontmoeting] [Trainingen] [Opvang] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Mensenrechtenverdedigers] lokaal

K!X Works

K!X Works helpt jongeren aansluiting te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt door direct of via de juiste opleiding of vrijwilligerswerk een betaalde baan te krijgen.
https://www.kixworks.nl/
Utrecht [Ondersteuning] [Trainingen] [Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Jongeren] [Gemeentes] lokaal

Kompass NGO

Kompass wijst (kleine) maatschappelijke groeperingen (gratis) de weg in het politieke doolhof in Nederland. Zij bieden gratis lobby advies en lobby trainingen aan.
https://www.kompass.ngo/
Den Haag [Maatschappelijke hulp] [Trainingen] [Bedrijven] nationaal

Krachtbedrijf

Krachtbedrijf is er voor overlevers van geweld uit blijf-van-mijn-lijf-huizen, maatschappelijke opvang, en opvang asielzoekers. Door kennisdeling, verbinding en samenwerking wordt aan vrouwen en mannen de kans geboden om een nieuw begin te maken in hun leven middels ondernemerschap.
http://www.krachtbedrijf.nl/
Den Haag; Eindhoven; Amsterdam; Rotterdam; Breda; Tilburg [Ondersteuning] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Statushouders] regionaal

Krimpenerwaard Intercultureel

Krimpenerwaard Intercultureel richten ons op de sociale integratie van (ex)statushouders in de Krimpenerwaard. Zij doen dat onder meer door het organiseren van tweewekelijkse ontmoetingsgroepen. Daarnaast zijn er diverse andere ontmoetingen zoals op Wereldvluchtelingendag en Internationale Vrouwendag. Ook helpen ze statushouders aan taalmaatjes, taalstages, werkervaringsplaatsen en werk.
https://www.kicnetwerk.nl
Krimpenerwaard [Educatie] [Maatschappelijke hulp] [Leerwerktrajecten] [Taallessen] [Nederlands] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Netwerken] [Projectontwikkeling] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Jongeren] [Gemeentes] [Bedrijven] [Gezinnen] [Mensen met een migratieachtergrond] lokaal

LGBT Asylum Support

LGTB Asylum Support is een Non Gouvernement Organisatie. Zij ondersteunen asielzoekers die net in Nederland zijn. Zij zijn een schakel tussen LGBT-mannen en -vrouwen en andere Nederlandse organisaties die asielzoekers willen helpen. Zij werken vooral in Noord Nederland.
http://lgbtasylumsupport.nl
Nederland [Belangenbehartiging] [Juridische hulp] [Maatschappelijke hulp] [Ondersteuning] [LHBT+-vluchtelingen] nationaal

Makers Unite

Makers Unite is een creatief platform voor sociale inclusie. In de studio in Amsterdam ontwerpt en produceert Makers Unite duurzame producten met een verhaal. Het internationale kernteam en groeiend netwerk van creatieve nieuwkomers werken zij aan zij aan het co-creëren van betekenisvolle productcollecties met internationale merken die de unieke aanpak van Makers Unite erkennen: het gebruik van creativiteit als middel voor empowerment.
https://www.makersunite.eu
Amsterdam [Belangenbehartiging] [Maatschappelijke hulp] [Leerwerktrajecten] [Campagnes] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Netwerken] [Workshops] [Advies] [Projectontwikkeling] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Jongeren] [Gemeentes] [Vrouwen] [Bedrijven] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] nationaal

Mixblik

Mixblik is een jonge, optimistische en eigenwijze sociale onderneming die met hartstocht werkt aan duurzame producten met een maatschappelijke impact. Het resultaat: ingeblikte stoofmaaltijden. Gemaakt door vrouwen met een vluchtelingenachtergrond en bereid met lokaal geproduceerde groenten: Mixblik.
http://mixblik.nl
Rotterdam [Educatie] [Leerwerktrajecten] [Taallessen] [Nederlands] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Jongeren] [Vrouwen] [Gezinnen] lokaal

More Than Les

More Than Les verzorgt taalcursussen voor nieuwe Amsterdammers.
https://www.morethanles.nl/
Amsterdam [Educatie] [Taallessen] [Nederlands] lokaal

Mudanthe

Mundanthe is een burgerinitiatief dat muziek, dans, theater en computer activiteiten organiseert voor buurtbewoners.
https://www.mudanthe.nl/projecten/mudanthe-en-vluchtelingen/
Apeldoorn [Workshops] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] lokaal

Netwerkpro

Netwerkpro is een sociale onderneming die zich richt op het verbeteren van de professionele positie van vrouwen. Met de NetwerkProof aanpak activeren zij werkzoekende vrouwen en verbinden zij hen aan kansen op de lokale arbeidsmarkt.
https://netwerkpro.org
Noord-Holland [Ondersteuning] [Trainingen] [Netwerken] [Statushouders] [Vrouwen] regionaal

New Dutch Connections

New Dutch Connections (NDC) ondersteunt vluchtelingen bij hun integratie en inspireert hen om weer in zichzelf te geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun dromen. Samen met betrokken burgers, bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseert NDC trainingen en events. Dit doet zij onder andere middels de ToekomstAcademie en theaterproducties. Theater dient daarbij als verbindende kracht om het sociale en professionele netwerk van vluchtelingen te vergroten.
https://www.newdutchconnections.nl
Nederland [Educatie] [Belangenbehartiging] [Leerwerktrajecten] [Nederlands] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Mediation] [Netwerken] [Workshops] [Advies] [Projectontwikkeling] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Mensenrechtenverdedigers] [Jongeren] [Gemeentes] [Vrouwen] [Bedrijven] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] [Ongedocumenteerde mensen] nationaal

New Women Connectors

New Women Connectors is a Refugee and Migrant led organization raising awareness through facilitated platforms of discussion addressing the challenges and opportunities refugee, migrant, stateless, diaspora women face in European cities and cultures, New Women Connectors aims to influence policy and community shifts through promoting more involvement of refugee and migrant women in the policy-making process and creating connections between them policy-making bodies.
https://newwomenconnectors.com/
Zoetermeer [Belangenbehartiging] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [LHBT+-vluchtelingen] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Vrouwen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] regionaal

NewBees

NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan: op een plek in de samenleving. Ze matchen nieuwkomers met stages bij lokale ondernemers en organisaties, waar talent en gelijkheid centraal staan.
https://www.new-bees.org/
Amsterdam; Zaandam; Amersfoort; Rotterdam; Utrecht; Arnhem; Leeuwarden; Amstelveen Breakfast Club
[Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Bedrijven] regionaal

Newest Art Organization

Newest Art Organisation is een platform voor het organiseren van kunsttentoonstellingen met werk van vluchtelingenkunstenaars en ambachtslieden, die maanden in noodopvangcentra in Amsterdam hebben doorgebracht.
https://newestart.org
Amsterdam [Ontmoeting] [Netwerken] [Workshops] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Vrouwen] [Vluchtelingenkunstenaars] nationaal

Nieuwe Buren

Nieuwe Buren laat Nederlanders samen dineren met Nieuwe Nederlanders (statushouders) in een huiselijke en gezellige sfeer bij elkaar thuis, om zo mensen dichter bij elkaar te brengen.
https://projectnieuweburen.nl/
Nederland [Ontmoeting] [Statushouders] [Nederlanders] nationaal

OndertussenOnderweg

De stichting OndertussenOnderweg bouwt tussenruimtes voor gevestigde Europeanen en mensen die op de vlucht of gevlucht zijn.
http://ondertussenonderweg.nl/
Online [Ontmoeting] online

ONfile

ONfile is een netwerk van gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals. De organisatie draagt bij aan een inclusieve journalistiek en samenleving en dat doen ze door gevluchte mediaprofessionals te ondersteunen bij hun professionele integratie en door hen een veilige haven én een (online) plek voor ontmoeting, samenwerking en kennisuitwisseling te bieden.
https://onfile.eu/
Amsterdam [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] lokaal

Oostwest Cultuurcafé

Oostwest Cultuurcafé is een café in het International Center Tilburg, waar culturen versmelten en werk geboden wordt aan vluchtelingen. De gehele ruimte, inrichting en sfeer is intercultureel en het vormt een laagdrempelige werkomgeving voor nieuwkomers.
https://www.oostwest-cultuurcafe.nl/
Tilburg [Leerwerktrajecten] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] lokaal

OpenEmbassy

OpenEmbassy zorgt dat nieuwkomers zinnig, waardig en vlot hun weg kunnen vinden in Nederland. Het doel: een ontvankelijker samenleving en rechtvaardiger integratie- en inburgering systeem voor nieuwkomers in Nederland. OpenEmbassy werkt met projecten en programma’s, vaak in opdracht van organisaties of overheid. Verder bouwen ze duurzame partnerschappen en inclusieve gemeenschappen van nieuwkomers en Nederlanders. Tot slot ontwikkelen ze initiatieven. In alles wat OpenEmbassy doet, staat het perspectief van nieuwkomers centraal en vormt wat zij zelf willen en nodig hebben het vertrekpunt.
https://www.openembassy.nl
Amsterdam Breakfast Club
[Educatie] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Werk] [Netwerken] [Advies] [Projectontwikkeling] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Jongeren] [Gemeentes] [Vrouwen] [Bedrijven] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Gezinnen] nationaal

Plan Einstein

Cursussen en activiteiten op Plan Einstein Haydn zijn bedoeld voor bewoners van het azc en van omliggende buurten zoals Oog in Al, Lombok, Halve Maan, Transwijk en Kanaleneiland. Er zijn onder andere workshops, verschillende cursussen Engels en een cursus ondernemerschap.
https://plan-einstein.nl/
Utrecht [Taallessen] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Engels] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] lokaal

Pocket Stories

Pocket Stories connects people with unheard voices through storytelling to embrace and celebrate diversity, while re-framing a more inclusive narrative about migration through workshops, events and book/video productions.
https://www.ourpocketstories.org/
Nederland en Europa [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Workshops] [Projectontwikkeling] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Ongedocumenteerde mensen] nationaal

Pop Up Your Talent

Pop Up Your Talent biedt nieuwkomers een programma dat hen helpt hun talent te vinden. Ze krijgen een buddy die hen helpt met vragen over onderwijs en werkgelegenheid in Nederland.
https://www.popupyourtalent.nl/
Zwolle; Hasselt; Kampen [Trainingen] [Werk] [Netwerken] [Statushouders] regionaal

Queridon

Queridon biedt inburgeraars taal- en inburgeringslessen, praktijklessen, excursies, een taalcafé, werkervaringsplek en een netwerk.
https://www.queridon.nl/
Utrecht [Taallessen] [Nederlands] [Trainingen] [Workshops] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Bedrijven] lokaal

Refugee Company

Refugee Company verbindt vluchtelingen in Nederland met Nederlandse bedrijven en ondersteunt hen bij het opzetten van een eigen bedrijf.
https://www.refugeecompany.com
Amsterdam, Arnhem, Utrecht Breakfast Club
[Leerwerktrajecten] [Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] nationaal

Refugee Project Maastricht

Het Refugee Project Maastricht (RPM) is een gemeenschappelijk project van studentenpastoraat The InnBetween. Onze missie is om een zorggemeenschap te creëren door bruggen te slaan tussen mensen met verschillende achtergronden, om zo hun in staat te stellen te gedijen in Maastricht en daarbuiten.
https://refugeeprojectmaastricht.nl/en/
Maastricht [Educatie] [Belangenbehartiging] [Taallessen] [Nederlands] [Campagnes] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Arabisch] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Engels] [Projectontwikkeling] [Vrijwilligerswerk] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Jongeren] [Gemeentes] [Vrouwen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] [Gezinnen] online

Refugee Start Force

Refugee Start Force creëert sociale en professionele netwerkgroepen voor vluchtelingen, bewoners, professionals, organisaties en bedrijven met als doel: informatie en ervaringen te delen; verbindingen mogelijk te maken op basis van interesses, vaardigheden en beroepen; evenementen, workshops en opleidingsmogelijkheden te initiëren; en het verbinden van vluchtelingen met vrijwilligerswerk, stages en betaalde banen.
https://refugeestartforce.eu
Nederland Breakfast Club
[Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Bedrijven] nationaal

Refugee Talent Hub

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingtalenten dichter bij elkaar met betaalde banen als doel. Zij werken samen met partnerorganisaties aan vacatures en werkervaringsprogramma’s voor vluchtelingen en bieden verschillende Meet & Greet activiteiten om nieuwe vaardigheden te leren en kennis te maken met bedrijven.
https://www.refugeetalenthub.com/
Nederland Breakfast Club
[Leerwerktrajecten] [Ontmoeting] [Trainingen] [Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Bedrijven] nationaal

Refugee Team

Refugee Team ondersteunt vluchtelingen bij hun integratie en zorgt ervoor dat zij zélf de regie kunnen nemen in het opbouwen van een toekomst in Nederland. Van een vliegende start van hun inburgeringstraject tot aan een goede passende baan.
https://refugeeteam.nl/
Eindhoven, Tilburg, Breda [Ontmoeting] [Workshops] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] regionaal

Restart Network

Restart Network is een non-profit organisatie met een missie om diversiteit en inclusie in de Europese technologie-industrie te versnellen via een model dat ze de Crowdsourced School noemen: een gemeenschap verbinden om mensen samen te bouwen.
https://restart.network/
Rotterdam [Trainingen] [Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Jongeren] lokaal

RFG Magazine

RFG Magazine is een online platform voor journalisten met een vluchtelingenachtergrond. Daarnaast organiseert RFG Magazine ook bijeenkomsten, workshops en trainingen op kantoor in Amsterdam.
https://rfgmagazine.nl/
Nederland [Belangenbehartiging] [Ondersteuning] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Netwerken] [Workshops] [Advies] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] online

Right2Education

Stichting Right2education is een initiatief van studenten van het Amsterdam University College en biedt vluchteling-studenten in de leeftijdscategorie 18-28 jaar gratis Nederlandse en Engelse taallessen aan.
http://right2.education
Amsterdam [Taallessen] [Nederlands] [Ontmoeting] [Engels] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] lokaal

Rooted

Rooted supports people with a migratory background in rooting in the Netherlands and mostly, in themselves. At Rooted we believe rooting goes beyond finding a job, learning a language, and joining a community. Rooting is about living as your authentic self, grounding your memories of the past and dreams for the future in the present moment. It is about learning to dance with your multiple identities and accepting that there is a place for ‘all of you’ in the here and now. At Rooted we provide a safe space, increased consciousness, and concrete tools to be your true and rooted self. We invite you to come home. We do this through 1-on-1 coaching and groups weekends.
https://wearerooted.org/
National reach, people join from all of NL [Belangenbehartiging] [Campagnes] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Trainingen] [Counseling] [Netwerken] [Workshops] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Syrische gemeenschappen] [Vrouwen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] [Ongedocumenteerde mensen] nationaal

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen is een platform van organisaties en Rotterdammers die pleiten voor ruimhartige opvang van vluchtelingen en die hier zelf ook aan willen bijdragen.
https://www.rotterdamverwelkomtvluchtelingen.nl
Rotterdam [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Netwerken] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] lokaal

Salwa Foundation

Salwa is een platform voor kunstenaars, ontwerpers en creatieve denkers die in Nederland willen studeren of werken en op zoek zijn naar ondersteuning bij het vinden van hun weg en het opbouwen van hun netwerk.
https://salwafoundation.nl
Amsterdam [Ondersteuning] [Netwerken] [Workshops] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Vluchtelingenkunstenaars] lokaal

Samen Hier

Samen Hier is een groeiende beweging van lokale communities die vluchtelingen een plek wil bieden in Nederland en bijdraagt aan een breed draagvlak voor een menselijker vluchtelingenbeleid. Bij Samen Hier zetten groepen Nederlanders hun betrokkenheid, middelen en netwerk in om een vluchteling(gezin) te verwelkomen in hun gemeenschap en samen te werken aan een nieuw bestaan.
https://www.samenhier.nl/
Rotterdam, Almere, Den Haag en Haarlem [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Netwerken] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Jongeren] [Gemeentes] [Bedrijven] [Gezinnen] nationaal

Samen Oplopen

Samen oplopen koppelt nieuwkomers met een status of gezinnen/jongeren die al langere tijd in Nederland wonen maar nog niet goed geïntegreerd zijn aan een maatje of maatjesgezin.
https://samen-oplopen.nl
Amersfoort; De Bilt; Zeist; Heusden; Eemsdelta [Maatschappelijke hulp] [Ondersteuning] [Gezinnen] regionaal

Sehaq Queer Refugees Group

Sehaq Queer Refugees Group is a refugee-led collective that raises awareness, hosts community events, and creates safer spaces for lesbian, gay, bisexual, trans* and queer (LGBTQ) asylum seekers, refugees and undocumented people in the Netherlands, and which centers the experiences of refugees from the MENA regions. Sehaq means “dyke” or “dykeness” in Arabic, a reclaimed slur used to insult lesbians. Adopting a leftist feminist approach to politics, Sehaq also aspires to create solidarity networks between the Dutch-based queer and trans refugee/diaspora community and the (activist) communities in the global South/MENA.
https://www.facebook.com/sehaqNL
Amsterdam [Juridische hulp] [Zorg] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Netwerken] [Workshops] [LHBT+-vluchtelingen] [Arabische gemeenschappen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] nationaal

She Matters

She Matters is a Dutch social enterprise recruitment agency with a mission to empower companies with diverse talent, and female newcomers with employment.
https://www.shematters.nl/
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam [Trainingen] [Workshops] [Betaald werk] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] nationaal

Socionext

Socionext biedt hands-on training in sociale innovatie, het ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden en snelle prototyping op basis van Design Thinking en Lean Start-up-methodologie.
https://socionext.org/
Amsterdam [Ondernemerschap] [Trainingen] [Workshops] lokaal

Star-T

Start-T is een pre-start up school voor statushouders in Twente.
http://www.star-t.nl/
Enschede [Ondernemerschap] [Trainingen] [Mensen met een migratieachtergrond] lokaal

Startblok Riekerhaven

Startblok Riekerhaven regelt huisvesting voor woonstarters en statushouders. Ze focussen op sociale cohesie, netwerken en community building.
https://startblokriekerhaven.nl/
Amsterdam [Huisvesting] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Jongeren] [Vrouwen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] lokaal

Starters4Communities/Refugees4Communities

Bij Starters4Communities volg je een praktijkgericht trainingsprogramma waarbij je werkt aan je ondernemersconcept, marketing of businessmodel.
https://www.starters4communities.nl
Amsterdam; Den Haag; Haarlem; Nijmegen; Rotterdam; Utrecht [Ondernemerschap] [Trainingen] regionaal

Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning

De Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) werkt sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen zonder geldig verblijfsdocument. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie in Amsterdam die vrouwen en kinderen op praktisch en structureel niveau bijstaan in het verwezenlijken van een menswaardig bestaan in Nederland.
https://svzv.nl/
Amsterdam [Juridische hulp] [Maatschappelijke hulp] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Tijdelijke huisvesting] [Netwerken] [Advies] [Jongeren] [Vrouwen] [Ongedocumenteerde mensen] lokaal

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie | BMP

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) is een landelijke projectorganisatie die tot doel heeft om, vanuit een onafhankelijke opstelling, de deelname van mensen aan maatschappelijke processen te bevorderen. BMP richt zich daarbij vooral op het verkennen van maatschappelijke thema’s en het ontwikkelen van methoden van aanpak.
https://www.stichtingbmp.nl
Amsterdam; Amsterdam Noord; Utrecht Overvecht; [Projectontwikkeling] lokaal

Stichting de Nieuwe Buren

Stichting de Nieuwe Buren voert voor een aantal arbeidsmarktgebieden in Noord Holland leerwerktrajecten uit voor statushouders van 27 jaar en ouder. Omdat deze leeftijdscategorie vanaf hun 30e geen studiefinanciering meer kan krijgen en veelal zelf werk moet zoeken, organiseert Stichting de Nieuwe Buren een praktijkopleiding voor de bouw, infra (glasvezel) en metaal (metaalbewerker/lasser).
https://www.stichtingdenieuweburen.nl/
Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, West-Friesland [Educatie] [Leerwerktrajecten] [Nederlands] [Betaald werk] [Statushouders] [Arabische gemeenschappen] [Syrische gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Gemeentes] [Bedrijven] lokaal

Stichting De Stadscoalitie

De Stadscoalitie methodiek ontsluit talenten, netwerken en bouwt coalities zodat burgers zich welbevinden, de leefbaarheid in wijken en steden groeit, culturele en economische duurzaamheid bloeit. Stichting De Stadscoalitie ontwikkelt vanuit dienend leiderschap innovatieve methodieken waardoor burgers die om welke reden dan ook niet volledig deelnemen aan het economisch maatschappelijke leven zich gezien voelen en ruimte vinden mee te doen en zich te ontwikkelen.
http://www.stadscoalitie.nl
Den Haag [Educatie] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Advies] [Projectontwikkeling] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Gemeentes] [Vrouwen] [Bedrijven] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] regionaal

Stichting de Vrolijkheid

De mensen van Stichting de Vrolijkheid organiseren al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, met en door kinderen en jongeren in meer dan 25 asielzoekerscentra door heel Nederland. Zo kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen.
https://vrolijkheid.nl
Nederland [Trainingen] [Workshops] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Jongeren] nationaal

Stichting Femina

Stichting Femina dedicates its work to the rights and integration of women who came to the Netherlands as a refugee or migrant. Femina makes women aware of their rights and duties in the Netherlands. This is done by providing information in the form of trainings, courses, workshops and meetings.
https://www.stichtingfemina.nl/
Haren [Juridische hulp] [Maatschappelijke hulp] [Ontmoeting] [Trainingen] [Opvang] [Vrouwen] lokaal

Stichting Huiskamer voor Vluchtelingen Eindhoven

Stichting Huiskamer voor Vluchtelingen (voorheen Jongerenhuis Eindhoven) wil vluchtelingen een veilige plek bieden. Een unieke plek in Eindhoven, waar ze tot rust kunnen komen en ondersteund worden om het roer weer in eigen handen te nemen. Zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen, zinvol bezig kunnen zijn en zich actief kunnen bezinnen op hun eigen toekomst. Zelfredzaamheid is daarbij steeds het leidend principe.
https://www.huiskamervoorvluchtelingen.nl/
Eindhoven [Maatschappelijke hulp] [Leerwerktrajecten] [Taallessen] [Nederlands] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Trainingen] [Counseling] [Opvang] [Huisvesting] [Vrijwilligerswerk] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Jongeren] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] [Ongedocumenteerde mensen] lokaal

Stichting Ik Wil

Stichting Ik Wil spant zich in om bij bewoners in de wijk een proces op gang te brengen van bewustwording, zingeving en gelijkwaardigheid. Hun activiteiten zijn gericht op het bereiken, stimuleren, enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent.
http://www.stichtingikwil.nl
Eindhoven [Taallessen] [Nederlands] [Ontmoeting] [Arabisch] [Workshops] lokaal

Stichting Integreren Doe Je Samen!

Stichting Integreren Doe Je Samen! wil vluchtelingen die in West Betuwe komen wonen een warm welkom bieden en ze met anderen in contact brengen. Wanneer je gevlucht bent, helpt het om je welkom te voelen in je nieuwe woonplaats. Soms is het lastig om elkaar te begrijpen, maar als de wil er is, komt de rest vaak vanzelf. Nieuwkomers kunnen bij aankomst in de gemeente tweedehands meubels uitzoeken en krijgen een startfiets. Ook kunnen ze wekelijks koffiedrinken op zaterdagochtend, helpen in de fietsenwerkplaats of anderen ontmoeten. Integreren Doe Je Samen! organiseert allerlei activiteiten voor bestaande en nieuwe inwoners. Ook haken ze graag aan bij bestaande activiteiten.
http://www.integrerendoejesamen.nl
Gemeente West Betuwe [Belangenbehartiging] [Juridische hulp] [Maatschappelijke hulp] [Taallessen] [Ontmoeting] [Workshops] [Advies] [Vrijwilligerswerk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] lokaal

Stichting KEIHAN

Stichting KEIHAN is een Nederlands-Afghaanse instelling, opgericht in 2005 door een groep Afghaanse studenten die op een georganiseerde wijze van betekenis wilde zijn voor de Afghaanse gemeenschap in Nederland en een brug wilde slaan tussen Nederland en Afghanistan. Stichting KEIHAN voert projecten uit op het gebied van drie thema’s: Educatie, Integratie en Ontwikkelingssamenwerking.
https://www.keihan.org/
Nederland en Afghanistan [Educatie] [Belangenbehartiging] [Maatschappelijke hulp] [Taallessen] [Campagnes] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Netwerken] [Advies] [Projectontwikkeling] [Vrijwilligerswerk] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Jongeren] [Gemeentes] [Bedrijven] nationaal

Stichting Lemat

Stichting Lemat wil met haar activiteiten een brug slaan tussen Eritrese statushouders en de Nederlandse samenleving. Ze bieden onder meer trainingen, workshops, taallessen en advies/consultancy aan.
http://www.stichtinglemat.com/
Amsterdam [Taallessen] [Nederlands] [Trainingen] [Workshops] [Advies] [Statushouders] [Eritrese gemeenschappen] lokaal

Stichting Mano (Hoedje van Papier)

Stichting Hoedje van Papier heeft als doel de participatie in de samenleving voor groepen en individuen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, te bevorderen door middel van methodieken en projecten gerelateerd aan taal, media en educatie.
https://www.stichtingmano.nl/
Rotterdam [Educatie] [Taallessen] [Nederlands] [Ondersteuning] [Trainingen] [Werk] [Netwerken] [Statushouders] lokaal

Stichting Mexeana

Stichting Mexaena is een netwerk speciaal voor Eritrese nieuwkomers in Utrecht.
http://www.mexaena.nl/
Utrecht [Ontmoeting] [Eritrese gemeenschappen] lokaal

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) wil 200 Syrische gezinnen met een verblijfsvergunning een nieuw thuis in Rotterdam bieden. SNTR biedt een intensief programma dat bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs.
https://www.sntr.nl
Rotterdam [Taallessen] [Nederlands] [Ondersteuning] [Trainingen] [Netwerken] [Huisvesting] [Statushouders] [Syrische gemeenschappen] [Jongeren] [Gezinnen] lokaal

Stichting Nieuwe Alphenaren

Stichting Nieuwe Alphenaren brengt statushouders en inwoners van de gemeente Alphen aan de Rijn samen voor een regulier contact, en om de kloof tussen deze groepen te verkleinen.
http://www.nieuwealphenaren.nl/
Alphen aan de Rijn [Informatieverstrekking] [Ontmoeting] [Statushouders] [Nederlanders] lokaal

Stichting PitZtop

Stichting PitZtop ondersteunt nieuwkomers bij het vinden van hun plek in Nederland. Dit doen ze door statushouders aan nieuwe sociale en professionele netwerken in de buurt te koppelen. Hun hospitalityconcept biedt nieuwe én oude Nederlanders een veilige en gastvrije plek, waar het draait om vertrouwen, ontmoeten en netwerken. Met als doel: het vinden van passend werk of een stageplek. Hierbij gaan ze altijd uit van ieders eigen kracht en talenten en versterken die waar ze kunnen.
http://www.PitZtop.eu
Den Haag, Rotterdam [Ontmoeting] [Trainingen] [Netwerken] [Workshops] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Syrische gemeenschappen] [Jongeren] [Bedrijven] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] regionaal

Stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)

Stichting ROS behartigt de belangen van ongedocumenteerden in de regio Rotterdam. Wij bieden maatschappelijke en juridische hulp, noodopvang (vrouwenopvang), deskundigheidsbevordering, taallessen, trainingen tbv zelfredzaamheid en met ons Viceversa project begeleiding bij vrijwillige terugkeer naar landen van herkomst.
https://www.stichtingros.nl
Rotterdam, Rijnmond [Educatie] [Belangenbehartiging] [Juridische hulp] [Maatschappelijke hulp] [Taallessen] [Nederlands] [Trainingen] [Tijdelijke huisvesting] [Opvang] [Advies] [Vrijwilligerswerk] [LHBT+-vluchtelingen] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Vrouwen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Ongedocumenteerde mensen] regionaal

Stichting Sabiel

Stichting Sabiel streeft naar een bevordering van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijken van Ede. Als multiculturele stichting zetten zij zich in voor een divers programma aan zorg- en hulpverleningsaanbod en organiseren zij multiculturele activiteiten en projecten.
https://sabiel.org/
Ede [Taallessen] [Nederlands] [Informatieverstrekking] [Ontmoeting] [Arabisch] [Nederlanders] [Migranten] [Jongeren] [Vrouwen] [Gezinnen] lokaal

Stichting Sedrabet

Stichting Sedrabet zet zich in voor een Amsterdam waarin Eritrese statushouders een plek hebben gevonden.
https://www.facebook.com/SedrabetFamilie/
Amsterdam [Ontmoeting] [Nederlanders] [Eritrese gemeenschappen] lokaal

Stichting Stimulance (Statushouders Aan Zet & Kappersacademie)

Stichting Stimulance geeft voorlichtingen, biedt ondersteuning en helpt met stage of (werk)ervaringsplekken. Via de Kappersacademie kunnen statushouders een kappersopleiding volgen. Het project Statushouders aan Zet helpt statushouders op het gebied van vrijwilligerswerk, taalondersteuning en ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een baan of het starten van een eigen bedrijf.
https://stimulance.org/
Zuid-Holland [Educatie] [Maatschappelijke hulp] [Leerwerktrajecten] [Nederlands] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Netwerken] [Workshops] [Advies] [Vrijwilligerswerk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Bedrijven] regionaal

Stichting SYVNL

Stichting Syrische Vrijwilligers Nederland is een netwerk van vrijwilligers die sociale initiatieven voor vluchtelingen ondersteunt.
http://www.syvnl.nl/
Nederland [Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Syrische gemeenschappen] nationaal

Stichting Tolérance Zeist

Stichting Tolérance Vluchtelingen Zeist is een organisatie die zich specialiseert in het moreel en materieel helpen van vluchtelingen door opleidingshulp te bieden.
https://www.facebook.com/Stichting-Tol%C3%A9rance-vluchtelingen-in-Zeist-931424430271521/
Zeist [Ondersteuning] [Trainingen] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] lokaal

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs is een groep mensen met een vluchtelingenachtergrond die vanuit persoonlijke ervaring vertellen over topics binnen de thema’s vluchten, migratie en diversiteit.
http://vluchtelingenambassadeurs.nl
Nederland [Workshops] [Nederlanders] nationaal

Stichting Yasmin

Stichting Yasmin biedt een laagdrempelige en veilige omgeving waarin persoonlijke wensen en mogelijkheden van vrouwen centraal staan en waar zij de mogelijkheid krijgen zich verder te ontplooien, talenten te ontwikkelen of door te stromen.
https://stichtingyasmin.nl
Den Haag [Taallessen] [Nederlands] [Informatieverstrekking] [Ondersteuning] [Trainingen] [Netwerken] [Vrouwen] lokaal

Stichting Ykeallo

Als jonge statushouder opnieuw beginnen in een kansrijk, maar vreemd land kan soms overweldigend zijn. Waar begin je? En hoe werkt het precies? Om een goede start te maken, heb je baat bij iemand die je in je eigen taal op sleeptouw neemt. Met praktische ondersteuning, introductie in een netwerk en een luisterend oor. Daarvoor is stichting Ykeallo opgericht, letterlijk vertaald uit het Eritrees: 'alles is mogelijk'.
https://www.stichting-ykeallo.nl
Amsterdam [Educatie] [Maatschappelijke hulp] [Zorg] [Nederlands] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Counseling] [Vertalen] [Huisvesting] [Advies] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [Statushouders] [Migranten] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Jongeren] [Gezinnen] lokaal

Taalcafé de Sluis

Taalcafé de Sluis is een locatie waar nieuwkomers met vrijwilligers Nederlands oefenen. In verschillende groepjes op ieder zijn eigen niveau. Zo worden er gesprekken geoefend zoals boodschappen doen, naar de dokter gaan of een praatje maken met de buren. Verder lezen ze samen brieven of artikelen over geldzaken en financiën, gezondheid, sport en ziekte. Daarnaast behandelen ze thema’s gericht op integratie zoals: wat is belasting, wat doet de gemeente, wat is Sint-Maarten en het Sinterklaasfeest of hoe moet je afval scheiden.
http://www.taalcafedesluis.nl
Zaanstad [Educatie] [Taallessen] [Nederlands] [Vrijwilligerswerk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] lokaal

Takecarebnb

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk bij een gastgezin logeren. Takecarebnb is opgericht in 2015. De onafhankelijke not-for-profitstichting werkt met een klein bureau, een groep betrokken en deskundige vrijwilligers en zo’n 200 gastgezinnen, verdeeld over heel Nederland.
https://takecarebnb.org
Nederland Breakfast Club
[Tijdelijke huisvesting] [Huisvesting] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Mensenrechtenverdedigers] [Jongeren] [Vrouwen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] [Gezinnen] nationaal

Talents for the Netherlands

Talents for the Netherlands biedt nieuwkomers weer nieuw perspectief. Talents for the Netherlands heeft namelijk als missie bedrijven toegang te geven tot het hoogwaardig arbeidspotentieel van nieuwkomers dat, door hun achtergrond als vluchteling, veelal buiten de reguliere arbeidsmarkt valt. De recruiters gaan aan de hand van een vacature op zoek naar een geschikte kandidaat binnen communities van nieuwkomers.
https://talentsforthenetherlands.nl/
Nederland [Leerwerktrajecten] [Ondersteuning] [Netwerken] [Advies] [Betaald werk] [Statushouders] [Gemeentes] [Bedrijven] nationaal

The First Step To

The First Step To is een trainingsprogramma voor vluchtelingen die een eigen onderneming willen opzetten.
https://thefirststepto.com/
Breda [Ondersteuning] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Netwerken] [Workshops] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] lokaal

The Present

The Present verbindt ondernemers met organisaties die een positieve bijdrage leveren aan het leven van vluchtelingen en nieuwkomers. Ze informeren mensen over de vluchtelingencrisis, inspireren hen vervolgens door ze te introduceren aan het aanbod van initiatieven, en activeren hen tot slot om zelf een rol te gaan spelen. The Present gelooft dat iedereen iets kan bijdragen aan een inclusievere samenleving, vanuit eigen expertise. Sluit je aan om te ontdekken hoe jij hieraan kan bijdragen!
https://www.thepresentmovement.org/
Nederland Breakfast Club
[Netwerken] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Bedrijven] nationaal

The World Makers Foundation

The World Makers Foundation is a collective of refugee and migrant makers and artisans. They offer a platform for their expertise and connect them to local designers.
https://www.theworldmakers.org/
Amsterdam [Ondersteuning] [Netwerken] [Workshops] [Projectontwikkeling] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Vrouwen] [Vluchtelingenkunstenaars] lokaal

Thuis in Haarlem

Thuis in Haarlem zoekt Haarlem- maatjes en koppelt ze aan statushouders. Een Haarlem-maatje is een vrijwilliger die een vluchteling, die pas in Haarlem woont, helpt zijn/haar weg te vinden in de stad en in de Nederlandse samenleving. Maatjes krijgen ondersteuning van Thuis in Haarlem en kunnen bij de coördinator terecht met vragen.
https://www.thuisinhaarlem.net/
Haarlem [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Netwerken] [Vrijwilligerswerk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Jongeren] [Vrouwen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Gezinnen] lokaal

Vluchteling Onder Dak

Noodopvang organisatie voor ongedocumenteerde asielzoekers met juridisch perspectief. Na een intake periode kan men client worden. Men krijgt dan juridsche en sociaal-maatschappelijke ondersteuning. Eventueel onderdak. Er wordt samen gewerkt aan een realistisch toekomstperpectief.
www.vodwageningen.nl/
Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en Rhenen [Juridische hulp] [Maatschappelijke hulp] [Ondersteuning] [Tijdelijke huisvesting] [Opvang] [Advies] [Gezinnen] [Ongedocumenteerde mensen] regionaal

Vrouwen van het AZC

Vrouwen van het AZC organiseert workshops rondom ondernemerschap, over vrouwenrechten, ambachten met en voor de vrouwen in het AZC.
https://www.vrouwenvanhetazc.nl/
Amsterdam [Informatieverstrekking] [Ondernemerschap] [Workshops] [Vrouwen] lokaal

Warm Welkom Noord

Stichting Warm Welkom Noord zet zich in voor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning die een huis toegewezen hebben gekregen in Amsterdam Noord. Stichting Warm Welkom maakt vluchtelingen wegwijs in de buurt en koppelt ze aan het formele en informele netwerk in Amsterdam Noord.
http://www.warmwelkomamsterdam.com
Amsterdam Noord [Ontmoeting] [Workshops] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Eritrese gemeenschappen] lokaal

WE organization NL

WE organization is a refugee-youth-led initiative that aims to fuse society with the concept of "understanding through interaction". In the past, WE has implemented various projects and programs with schools, universities, companies, NGOs, and government agencies. WE fulfills its purpose through education/training and initiating projects in the field of migration (integration and emancipation), diversity, inclusion and intercultural communication. This is visible in the form of: lectures, presentations, workshops, and co-creation sessions.
https://www.weorganization.nl/
Nederland en EU [Educatie] [Belangenbehartiging] [Maatschappelijke hulp] [Leerwerktrajecten] [Ondernemerschap] [Counseling] [Netwerken] [Workshops] [Advies] [Projectontwikkeling] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Mensenrechtenverdedigers] [Jongeren] [Gemeentes] [Vrouwen] [Bedrijven] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Gezinnen] nationaal

Welcome App

De Welcome app is een succesvolle Zweedse app, waarvan Stichting Blendin in samenwerking met de Zweedse organisatie Welcome een Nederlandse versie heeft uitgebracht. Via de app komen nieuwkomers en locals met elkaar in contact middels lunches (sociaal contact), DoneerJeNetwerk (professioneel netwerk programma), een vraag & antwoord portal en een overzicht van relevante evenementen en programma’s.
https://www.welcomeapp.nl/
Online Breakfast Club
[Ontmoeting] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] online

Welkom in Utrecht

Welkom in Utrecht is een breed gedragen platform waar betrokken burgers en vluchtelingen uit (regio) Utrecht contact met elkaar leggen. Dit kan door het initiëren en uitvoeren van activiteiten en door aan activiteiten deel te nemen. Het aanbod is op het gebied van sport, taal, cultuur, koken & eten, tuinieren, et cetera. Ook heeft Welkom in Utrecht diverse eigen buddyprojecten.
https://welkominutrecht.nu
Utrecht [Ontmoeting] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] regionaal

Welkomplein Den Bosch

Welkomplein Den Bosch verbindt binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch statushouders en andere inwoners met elkaar.
http://www.welkomplein.nl/
Den Bosch [Ontmoeting] [Statushouders] [Nederlanders] lokaal

WelnU

WelnU is een organisatie volledig gerund door vrijwilligers die Nederlandse taalles geeft aan vluchtelingen.
https://welnutaal.nl
Utrecht; Rotterdam; Amsterdam [Taallessen] [Nederlands] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] regionaal

Wereldkeuken Haarlem

Nieuwe Haarlemmers koken en serveren gerechten uit hun moederland. Ook is er ruimte voor ontwikkeling binnen onze talentengroepen voor Tuinieren, Naaien, Kunst, Vrouwenvoetbal, Wandelen, Verhalen en de Spellengroep voor mannen.
Haarlem [Maatschappelijke hulp] [Nederlands] [Ontmoeting] [Workshops] [Vrijwilligerswerk] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Vrouwen] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Vluchtelingenkunstenaars] [Ongedocumenteerde mensen] lokaal

WeRHere (We are High Educated Refugee Employee)

We’RHere (We are High Educated Refugee Employee) is een platform dat in 2019 is gestart voor ca. 2000 Turkse vluchtelingen en migranten in Nederland met een theoretisch opleidingsniveau. De organisatie heeft tot doel deze nieuwkomers beter in de Nederlandse samenleving te laten participeren. Samen met haar oplossingspartners biedt zij sectorale trainingen en cursussen aan en begeleidt zij theoretisch opgeleide statushouders bij de noodzakelijke vereisten om een baan op niveau te krijgen.
https://www.werhere.nl/
Amersfoort, Oosterhout, Arnhem [Educatie] [Leerwerktrajecten] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Netwerken] [Workshops] [Projectontwikkeling] [Vrijwilligerswerk] [Betaald werk] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Mensenrechtenverdedigers] [Vrouwen] [Bedrijven] [Vluchtelingenschrijvers, -mediamakers en -journalisten] nationaal

Werkclub

Training- en coaching programma voor nieuwe Nederlanders, gericht op werk vinden in Nederland.
www.werkclub.nl
Rotterdam, Eindhoven, Utrecht [Educatie] [Maatschappelijke hulp] [Leerwerktrajecten] [Taallessen] [Nederlands] [Ondersteuning] [Ontmoeting] [Ondernemerschap] [Trainingen] [Counseling] [Netwerken] [Workshops] [Advies] [Betaald werk] [LHBT+-vluchtelingen] [Statushouders] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Migranten] [Arabische gemeenschappen] [Eritrese gemeenschappen] [Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond] [Syrische gemeenschappen] [Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt] [Jongeren] [Gemeentes] [Vluchtelingen met een Arabische achtergrond] [Gezinnen] nationaal

White Horse Investment

White Horse Investment helpt nieuwkomers die een eigen bedrijf willen opzetten met een combinatie van advies, netwerk, advies en financiering.
http://www.whitehorseinvestment.nl/
Amsterdam [Ondersteuning] [Ondernemerschap] [Netwerken] [Advies] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] nationaal

Yalla Foundation

Yalla Foundation ondersteunt een inclusieve samenleving, vermindert sociale (in)stabiliteit en stimuleert ‘gekanteld werken/bottom-up werken’ met vluchtelingen.
https://yallafoundation.nl
Nijmegen [Informatieverstrekking] [Netwerken] [Advies] [Vluchtelingen/Nieuwkomers] [Nederlanders] lokaal