Stimulance is een stichting die jongeren en ouders met een migratieachtergrond stimuleert om hun plek in de samenleving te vinden. In samenspraak met onze doelgroep ontwikkelen en voeren we uiteenlopende projecten uit op het gebied van: opvoedingsondersteuning, onderwijs, talentontwikkeling, emancipatie en participatie. We hebben een breed netwerk in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. 

Project Statushouders aan Zet 
Het project Statushouders aan Zet is een aanvulling op het bestaande aanbod van maatschappelijke begeleiding en inburgering voor statushouders. Met het project ondersteunen we nieuwkomers (statushouders) op het gebied van vrijwilligerswerk, taalondersteuning en bieden we ondersteuning en begeleiding bij het vinden van een baan of het starten van een eigen bedrijf. 

Doelstellingen: 

  • Nieuwkomers ondersteunen bij het vinden van o.a. een integratiecursus, een opleiding, een baan en een woning en het ondersteunen met 'het papierwerk' tijdens de eerste maanden van hun verblijf in Nederland. 
  • Het overbruggen van taalbarrières en culturele barrières bij het contact tussen nieuwkomers en Nederlanders met diverse achtergronden. 
  • Het verbinden van nieuwkomers met Nederlanders met diverse achtergronden, waardoor sociale netwerken ontstaan en er een sterkere verbinding met de stad ontstaat. 
  • Het (verder) ontwikkelen van interculturele vaardigheden van zowel nieuwkomers als Nederlanders met een migratie-/vluchtgeschiedenis en Nederlanders die in Nederland zijn geboren. 

Dit alles draagt bij aan het integratieproces van nieuwkomers en de vorming van een solidaire samenleving. 

Opleidingen 
Naast projecten hebben wij ook opleidingen voor statushouders, zoals een kappersopleiding bij de Kappersacademie. Kijk op de website voor meer informatie over de opleidingen.