Refugee Academy nodigt u uit voor een co-creatiebijeenkomst met als thema:

Wet Inburgering en samenwerking met maatschappelijke initiatieven: De aanpak van verschillende gemeentes naast elkaar.

Co-creatie bijeenkomst met gemeentes: 
Voor: Vertegenwoordigers van Nederlandse Gemeentes
Door: Refugee Academy (Vrije Universiteit) en Open Embassy
Datum: dinsdag 11 januari, van 14:30 tot 17:00
Locatie: Online, via Zoom.

In de afgelopen maanden zijn alle Nederlandse gemeenten druk bezig geweest om vorm te geven aan de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. De implementatie van de nieuwe wet kent verschillende vormen van aanpak en de uitvoering zal hier en daar onderling verschillen. Hoewel de doelstellingen van de wet voor alle gemeenten gelijk zijn, is de vrijheid bij de gemeenten toegenomen als het gaat om de uitvoering in de praktijk. Deze verschillen geven een lokale kleur van aanpak die gevormd zijn door logistieke mogelijkheden en gebaseerd zijn op historische samenwerking tussen gemeentelijke of regionale actoren. Het is interessant en leerzaam om meer zicht te krijgen op deze verschillen en meer te leren van de lokale krachten en ervaringen en deze te verbinden. Na het harde werken van de afgelopen maanden, is januari 2022 een uitstekend moment om tijd te nemen voor een gezamenlijke reflectie en leerpunten met elkaar uit te wisselen. 

Open Embassy en Refugee Academy (Vrije Universiteit) zetten zich beiden in voor de inclusie van nieuwkomers in Nederland. Dit willen zij bewerkstelligen door bestaande kennis en expertise toegankelijk te maken en nieuwe kennis te ontwikkelen samen met zo veel mogelijk stakeholders. In deze bijeenkomst willen wij graag samen met vertegenwoordigers van gemeentes en provincies stil staan bij de nieuwe Wet Inburgering en nagaan welke nieuwe kansen dit biedt voor verbinding tussen gemeentes en het maatschappelijk veld.
 

Learning Crossroads for Refugee Inclusion

Deze bijeenkomst is onderdeel van het Refugee Academy project Learning Crossroads for Refugee Inclusion. Op de site van dit project kunt u een mapping vinden van burgerinitiatieven en sociale ondernemingen voor nieuwkomers in Nederland. Ook vindt u rapporten, blogs en verhalen over het belang van dit veld en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.
 

Inschrijving

Inschrijving voor de bijeenkomst kan via het inschrijfformulier. Graag horen we voor dinsdag 4 januari of u kunt deelnemen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst is slechts voor vertegenwoordigers van gemeentes of provincies. Vertegenwoordigers van burgerinitiatieven en andere maatschappelijke organisaties of instanties verwelkomen we graag weer bij een andere bijeenkomst.