Yalla Foundation is een organisatie die integratie stimuleert door nieuwkomers te ondersteunen bij het opbouwen van een relevant sociaal en professioneel netwerk. Daarnaast probeert de stichting de kloof tussen nieuwkomers en de ontvangende samenleving (burgers, vrijwilligers, organisaties, gemeentes, etc.) te verkleinen door informatie te verstrekken ter ondersteuning van wederzijds begrip.