RFG Magazine wil journalisten die vanuit een (levens)bedreigende situatie in hun land van herkomst naar Nederland gevlucht zijn, helpen om hier hun beroep voort te zetten. We zijn ervan overtuigd dat deze groep gevluchte professionals een waardevolle bijdrage kan leveren aan de Nederlandse journalistiek. Het project is in 2017 gestart als een samenwerking tussen journalistiek freelancerscollectief De Coöperatie en stichting ONfile. Sinds begin 2021 is RFG Magazine een onafhankelijke stichting.

We ondersteunen journalisten met een vluchtelingenachtergrond op verschillende manieren:

  • Door ze te koppelen aan Nederlandse collega’s (‘buddies’). Buddies redigeren of vertalen teksten, denken mee over invalshoeken die interessant zijn voor een Nederlands lezerspubliek en maken de journalisten wegwijs in het Nederlands medialandschap.
  • We publiceren het werk van de bij ons aangesloten journalisten op ons eigen online platform, maar begeleiden journalisten ook bij het produceren van artikelen voor andere media. Werk van RFG-journalisten verscheen bij onder meer Vrij Nederland, Groene Amsterdammer, Volkskrant, Algemeen Dagblad, OneWorld, Nederlands Dagblad, lokale dagbladen en verschillende online publicaties.
  • We organiseren workshops en trainingen over vakinhoudelijke thema’s.
  • We bemiddelen bij stages, werkervaringsplekken en betaalde opdrachten.