Stichting New Dutch Connections (NDC) is een culturele en maatschappelijke organisatie die vluchtelingen inspireert en motiveert om opnieuw in zichzelf te geloven. NDC ondersteunt vluchtelingen bij hun integratie en inspireert hen om weer in zichzelf te geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun dromen. Samen met betrokken burgers, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties organiseert NDC trainingen en events. Dit doet zij onder andere middels de ToekomstAcademies door het hele land en theaterproducties. NDC is opgericht in 2004.


De ToekomstAcademie
Binnen onze ToekomstAcademies organiseert NDC, samen met een bedrijf of maatschappelijke partner, leermodules. De samenwerkingen met bedrijven en het modulaire aanbod dat hieruit ontstaat werkt voor beide partijen goed. Het bedrijf en de medewerkers die als coach, maatje of leermeester/gastdocent verbonden zijn aan de module ervaren dat het werken met onze doelgroep hun blik verbreedt en hen een andere kijk op hun werkzaamheden geeft. Voor de deelnemers is het een prachtige mogelijkheid om achter de schermen bij een bedrijf te kunnen kijken en op deze manier in aanraking te komen met het werkveld, om nieuwe mensen te leren kennen en vanuit die positie een nieuwe start te kunnen maken. De TA is tegelijkertijd een plek voor vluchtelingen waar zij aan de juiste mensen kunnen laten zien wat zij al kunnen.

NDC is gespecialiseerd in het vergroten van draagvlak met gebruik van creatieve middelen en de individuele begeleiding van maatjes, coaches, leermeesters en deelnemers. Om draagvlak op de werkvloer te vergroten en de match tussen werkgever en vluchtelingen op langere termijn succesvol te maken kan NDC binnen het huidige beleid programma’s samenstellen. Theater dient daarbij als verbindende kracht om het sociale en professionele netwerk van vluchtelingen te vergroten. Binnen de ToekomstAcademie worden ook Kunst & Cultuur modules en het door NDC ontwikkelde empowermenttraject Ondernemen In Je Eigen Toekomst (OIET) georganiseerd. 


New Dutch Connections Producties
NDC Producties is de ‘afdeling’ van NDC waar voorstellingen worden geproduceerd en in repertoire gehouden. Momenteel zijn dat twee theatervoorstellingen: ‘As I Left My Father’s House’ en ‘The Bright Side of Life’. De komende jaren brengt NDC verschillende nieuwe voorstellingen uit. Daarnaast verzorgt NDC op uitnodigingen individuele performances en worden Kunst & Cultuur programma’s gekoppeld aan de ToekomstAcademie.

NDC Producties produceert voorstellingen om een beweging richting inclusie en sociale cohesie op gang te brengen, door groepen bij elkaar te brengen die elkaar anders nooit ontmoeten. NDC organiseert dat verschillende communities samenwerken, door op zoek te gaan naar gedeelde maatschappelijke doelstellingen. Zo ontstaan bijzondere samenwerkingen tussen theaters, bedrijven, gemeenten, fondsen en maatschappelijke organisaties. Vanuit deze caring communities organiseert NDC ToekomstAcademie vervolgens, in samenwerking met diverse partners, leermodules voor vluchtelingen en asielzoekers, ongeacht hun status. NDC gelooft dat onbekend onbemind maakt, en in het Afrikaans gezegde ‘It takes a village to raise a child’.

De prijswinnende methode ‘As I Left My Father’s House’ (AILMFH) is ontwikkelt door stichting New Dutch Connections. Deze methode brengt door middel van kunst mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden samen. De basis van deze methode wordt nog steeds door NDC gehanteerd bij het organiseren van theatervoorstellingen.

Wil je op de hoogte blijven of meer weten? Neem een kijkje op de website, of volg NDC via Facebook, Twitter, Instagram en abonneer je op onze nieuwsbrief
Mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, Porticus, Stichting Doen, Adessium Foundation, Fonds voor de Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Oranjefonds, Fonds21, Gemeente Utrecht, en vele anderen.