Nieuwkomers en Zaankanters ontmoeten elkaar in Taalcafé De Sluis.

Wat doen we in de Sluis?
De Sluis brengt taal- en kletsmaatjes en nieuwkomers samen, zodat men echt kan integreren! Voorop staat de taalontmoeting met Zaankanters. Daarnaast organiseren we ook nuttige EHBO-workshops, hilarische bingo’s, kennismaking met het zwembad, sollicitatietraining en cv schrijven. We oefenen niet alleen met Nederlands, maar we helpen mensen ook de weg te vinden: de weg in Zaanstad, de weg naar opleiding of werk of de weg naar andere instanties. We werken actief samen met gemeente, sociale wijkteams, New Bees, Welcome en soortgelijke initiatieven.

Nederlands oefenen en andere activiteiten
De Sluis is een locatie waar nieuwkomers met vrijwilligers Nederlands oefenen. In verschillende groepjes op ieder zijn eigen niveau. Zo oefenen we gesprekjes zoals boodschappen doen, naar de dokter gaan of een praatje maken met de buren. Verder lezen we samen brieven of artikelen over geldzaken, gezondheid en sport. Daarnaast behandelen we thema’s gericht op integratie zoals:
wat is belasting, wat doet de gemeente, wat is Sint-Maarten en het Sinterklaasfeest of hoe moet je afval scheiden.

Missie en belang van de Sluis
De missie van de Sluis is om nieuwkomers sneller te helpen integreren zodat zij een zelfstandig en volwaardig bestaan kunnen opbouwen in de Zaanse maatschappij. Ontmoeting staat hierin centraal en het motto is ‘SAMEN’. Vanuit de ontmoeting is er gelegenheid voor dialoog, wederzijds begrip en goede contacten: een persoonlijk netwerk van waaruit een bestaan in de Zaanse maatschappij kan worden opgebouwd.

Het aanbod van de Sluis
Het aanbod van de Sluis is gebaseerd op drie pijlers en de wisselwerking daartussen: taalverrijking/taaluitbreiding (spreken oefenen), ontmoeting (sociaal en netwerk) en integratieactiviteiten en workshops. De Sluis hanteert geen termijnen of inschrijving en nieuwkomers zijn te allen tijde welkom gedurende de openingstijden van de Sluis. De Sluis biedt een zeer laagdrempelige manier om te kunnen integreren in de Zaanse samenleving. Andere organisaties die zich ook bezighouden met nieuwkomers kunnen doorverwijzen naar de Sluis als nieuwkomers (vluchtelingen maar ook andere nieuwkomers in Zaanstad) behoefte hebben aan het oefenen van de Nederlandse taal, contact met Nederlanders willen en mee willen doen aan op integratie gerichte activiteiten. De primaire doelgroep bestaat momenteel uit volwassenen en jongeren. Voor kinderen hopen we in de toekomst een speciale jeugdsluis op te kunnen starten. Zodat we naast de thuiskamer van Zaanstad ook als huiswerkkamer kunnen fungeren waar jongeren en kinderen die thuis geen rustig plekje en/of hulp kunnen krijgen terecht kunnen.


Openingstijden regulier (gesloten i.v.m. Corona)

Zaandam, Jufferstraat 6 (naast VWN)

  • Dinsdagavond 19.00 – 21.00 uur
  • Vrijdagmiddag 14.00 – 16.00 uur

Wormerveer, Marktplein 3 (in buurtcentrum de Lorzie)

  • Woensdagmiddag 14.00 – 16.00 uur
  • Donderdagavond 19.00 – 21.00

 

Openingstijden online

  • Dinsdag en donderdag 19.00 – 20.15 uur
  • Woensdag en vrijdag 14.00 – 15.15 uur

Meedoen kan via de volgende link: https://us02web.zoom.us/j/273526454 
Aanmelden is niet nodig.