Gezinnen die net in Nederland wonen hebben al veel stress mee gemaakt en komen nog steeds wekelijks in aanraking met nieuwe stressfactoren. Er zijn Nederlandse systemen en opdrachten die vaak ver afstaan van wat zij gewend zijn van huis uit. Denk aan: inburgeren, kinderen op een nieuw schoolsysteem, lastige brieven, papieren en instanties. Vluchtelingenwerk helpt hen voor een groot deel. Maar na enkele maanden lukt het de gezinnen en jongeren nog niet allemaal. Dat geeft veel stress. Regelmatig wordt dan professionele hulpverlening ingezet. Terwijl hun behoefte meer ligt in vriendschappelijke contacten die hen helpen aan oplossingen te werken.

Samen Oplopen koppelt een vrijwilliger aan een ex-vluchtelinggezin of vluchtelingjongere. Zij lopen een tijdje mee met de ouder(s), kinderen en jongere. De vrijwilliger denkt en doet mee in allerlei problemen of zorgen tegelijk. Zij sluiten aan op hun leefwereld en behoeften van het gezin, zoals goede vriend(inn)en voor elkaar doen.