Onze missie 
Ieder mens verdient een veilig en waardig bestaan met toekomstperspectief. De vrouwen en kinderen aan wie wij opvang bieden, zijn gevlucht voor oorlog, bedreigingen en/of conflicten. In het Harriet Tubman Huis willen we hen de nodige rust, regelmaat en ruimte geven om op adem te komen. Vanuit een meer stabiele basis kunnen ze hun leven weer op orde krijgen en werken aan perspectief. Het Harriet Tubman Huis wil een veilige vluchtheuvel zijn en is geen eindbestemming, maar het begin van een volgende stap.

Strategie 
Het Harriet Tubman Huis biedt tijdelijke opvang aan kwetsbare vrouwen en hun kinderen, gedurende de periode dat zij in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. De stichting huurt van een woningbouwvereniging drie geschakelde appartementen in Amsterdam Zuidoost. De vrouwen worden naar ons doorverwezen door een advocaat of instanties uit het vluchtelingennetwerk. De bewoonsters hebben ieder een eigen advocaat, die hen begeleidt in hun procedure. In het huis is geen woonbegeleider of gastvrouw aanwezig, de vrouwen wonen zelfstandig. De gezinnen hebben elk een eigen slaapkamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke woon- en speelruimtes en drie keukens. Op vaste dagdelen in de week is een coördinator aanwezig. Daarnaast zijn er vrijwilligers die werken als buddy, klussenhulp of activiteitenbegeleider. De opvang is niet vrijblijvend, de bewoonsters zijn verantwoordelijk voor hun eigen toekomstperspectief. Dit houdt in dat zij actief moeten meewerken aan het contact met de advocaat over hun asielprocedure. Daarnaast wordt van de bewoonsters verwacht dat ze de Nederlandse taal leren, zodat ze goed voorbereid zijn op een (mogelijk) nieuw leven in Nederland.