Sinds 2015 richten wij ons op het verbeteren van de professionele positie van vrouwen. Met de NetwerkProof aanpak activeren wij werkzoekende vrouwen en verbinden wij hen aan kansen op de lokale arbeidsmarkt. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk is hierbij een onmisbaar onderdeel.

Wij leggen verbindingen tussen de deelnemers, lokale netwerken, bedrijven en overheden. Wij bieden empowerment-, netwerk- en sollicitatieprogramma’s aan voor verschillende doelgroepen, waarbij het programma recht doet aan de achtergrond en specifieke behoeftes van de doelgroep. Deelnemers krijgen ondersteuning van een persoonlijke mentor, die hen begeleidt in het maken van keuzes en helpt bij het aanbrengen van focus. 

Iedere deelnemer volgt ons innovatieve empowerment-, netwerk- en mentorprogramma:

  1. Trainingen in een groep (één dagdeel per week);
  2. Begeleiding van een persoonlijke mentor (iedere week live of telefonisch/mail);
  3. Lidmaatschap van een netwerk en deelname aan het Kanstraject.

Hoe lang het project duurt hangt af van tot welke doelgroep de deelneemster hoort. Vaak duurt een project 12 tot 16 weken. Daarna blijf je als deelneemster altijd verbonden aan het netwerk en terugkomtrainingen. Iedere deelnemer krijgt toegang tot een netwerk en blijft op de hoogte van vacatures vanuit Netwerkpro.

Met de Netwerkproof aanpak maakt Netwerkpro het mogelijk om vanuit individuele talenten en kracht versneld een nieuwe start te maken op de arbeidsmarkt in Nederland. De NetwerkProof aanpak biedt arbeidstoeleiding voor moeilijk bereikbare vrouwen, empowerment en activering. Daarbij staat inclusie en integratie centraal, een diversiteit aan vrouwen volgen onze projecten. Er wordt gestreefd naar actief burgerschap, doordat stadsgenoten elkaar ontmoeten via mentorschap en netwerkevents.

Onze pijlers om versnelde stappen te zetten richting werk, zijn:

  • Connecties via actief netwerken;
  • Zichtbaarheid en profilering;
  • Kansen op de arbeidsmarkt.

Vanuit Netwerkpro geloven wij in de kracht van diversiteit en inclusie. Vrouwen met diverse culturele achtergronden en leeftijden doorlopen het programma. Door lokale werkgevers en mentoren te koppelen aan de deelnemers stimuleren we sociale cohesie. De werkgever en de deelnemer worden begeleid tijdens de werkervaringsperiode, zodat we een duurzame match tot stand kunnen brengen. We werken vanuit de kracht van rolmodellen en ervaringsdeskundigen, zoals oud-deelnemers, die de deelnemers kunnen inspireren en motiveren. Het gaat niet over het ophalen van het verleden, maar vooral over een positieve blik vooruit. Waar sta je nu, welke barrières kun je overwinnen en waar wil je naar toe?