Stichting Krimpenerwaard Intercultureel bestaat sinds 2015. Wij ontdekten dat er weinig aandacht is voor de sociale integratie van (ex) statushouders. Er gaat veel aandacht uit naar onderwijs en huisvesting, maar minder naar sociaal contact. Juist het sociaal contact onderling, maar ook met Nederlanders is naar onze mening cruciaal voor de integratie.

Wij organiseren daarom tweewekelijkse ontmoetingsgroepen in diverse kernen van de Krimpenerwaard. De interculturele ontmoetingsgroep is een plek waar mensen van niet-westerse afkomst Nederlanders en elkaar ontmoeten zodat zij leren participeren en integreren in de kernen waarin zij wonen. Door wederzijds begrip en tolerantie hopen wij dat zij zich sneller thuis gaan voelen in Nederland.


Daarnaast zijn er diverse andere ontmoetingen zoals op Wereldvluchtelingendag en Internationale Vrouwendag. Wij hebben ook vele vrijwilligers die als taalmaatje of gezinsmaatje statushouders begeleiden.
Sinds 2020 begeleiden wij statushouders naar taalstages, werkervaringsplaatsen en werk. Zo staan wij voor: Samen leren en integreren.