Samsam is ontstaan op initiatief van Luuk Mulders en Simon Rikmenspoel. Het was december 2018 dat zij voor het eerst kennis maakten, twee verschillenden werelden. Simon vanuit de uitzendbranche- detachering en werving en selectie en Luuk vanuit re-integratie en zorg. Beiden hadden de wens om meer te kunnen betekenen voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. Dit uitgangspunt was de key voor samenwerking. Social Return On Investment (SROI) is hierbij een belangrijk instrument, zo ook het coachen On The Job (Jobcoaching) waarvoor Samsam is gecertificeerd.

2019 was het jaar van voorbereiding, 2020 het jaar van uitbreiding. Daaruit kwam de naam: Samsam Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het werkgebied breidde zich uit van hoofdzakelijk Nijmegen naar Oss, Den Bosch en de provincie Utrecht. Samsam heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Dit is noodzakelijk omdat er vaak veel organisaties betrokken zijn. Allereerst staat de kandidaat centraal en denk hierbij ook aan de verantwoordelijke gemeente, UWV, opleiding, opdrachtgever, het Stimuleringsfonds bouw (StiFo) en Samsam als bemiddelaar en werkgever.

Waar houdt Samsam zich mee bezig?

Samsam houdt zich voornamelijk bezig met arbeidsbemiddeling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De afstand die ervaren wordt kan ontstaan door verschillende omstandigheden. We hebben te maken met nieuwkomers, kandidaten zonder startkwalificatie en praktisch opgeleide mensen. Samsam heeft als doelstelling om met de kandidaat de kans op succes zo groot mogelijk te maken in samenwerking met de opdrachtgever.

Wij zijn een jong en dynamisch team van social workers en recruiters, die samen met de kandidaat op zoek gaat naar een passende, leuke en uitdagende baan. Dit doen wij door een uitgebreide intake te houden en de kandidaat te leren kennen. Hierin gaan we met de kandidaat op zoek naar hun vaardigheden en leerpunten. Ook wanneer iemand al langer zonder baan zit, kijken we samen naar een passend voortraject met re-integratie als doel. 

Hoe onderscheiden wij ons?

In de regio zijn er meerdere uitzendbureaus, alleen wij onderscheiden ons door aandacht te hebben voor iedereen, juist ook voor diegene die wat meer moeite hebben met het betreden van de arbeidsmarkt. We ondersteunen bij het vinden van een baan, maar ook bij het creëren en behouden van werkstructuur. Wanneer begeleiding gewenst of noodzakelijk is, bieden wij deze ook. Binnen Samsam is er één aanspreekpunt per kandidaat en samen wordt er gekeken naar een passende vorm van begeleiding.